Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Akinek a pénzintézetnél korábban adott állandó átutalási megbízása van a gépjárműadó önkormányzat felé történő átutalására, azt a pénzintézetnél meg kell szüntetni. Ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon (címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu ) megtekinthetik egyenlegüket, ugyanitt van lehetőség az esetleges túlfizetés átvezetési, visszaigénylési kérelem benyújtására is. Az önkormányzatnál vezetett gépjárműadó számlán fennálló tartozást még az önkormányzat számlájára kell megfizetni. A ki nem egyenlített gépjárműadó hátralékokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók
módjára fogja behajtani. Amennyiben az adózónak 1000 Ft-ot elérő túlfizetés áll rendelkezésre a számláján – és más tartozása nincs-, a túlfizetést szintén az önkormányzatnál igényelheti vissza az erre rendszeresített nyomtatványon, tartozás esetén kérheti az átvezetést.

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
Jegyző