Pályázati feltételek:

1.) A pályázaton részt vehetnek:

  • lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók:

  • akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (29.220,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,

  • akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,

  • aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében nagyobb szerepet vállal,

  • aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés b) pont).

5.) Amennyiben a pályázó közérdekű lakás esetén kérelmező bármely jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).

6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2021. december 1. napján.

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél kell benyújtani személyesen (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), 2021. november 5-én 12:00 óráig.

Pályázati adatlap

8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 23. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.

9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.

10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2021. szeptember 28.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester