Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az elmúlt időszakban ismét felszaporodtak a hulladékszigetek használatával kapcsolatos problémák, szabálysértések. Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kommunális hulladékot helyeznek el, vagy a kukák mellé kerül lerakásra a szemét, melyet az Önkormányzat saját költségén szállít el hetente akár többször is. Éppen ezért, ennek a kedvezőtlen folyamatnak a megállítása céljából az alábbiakra szeretnénk felhívni a fi gyelmet:
• Tilos a kommunális hulladékot a szelektív kukákba és melléjük helyezni!
• A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos szabályok be nem tartása szankciót vonhat maga után;
• Hulladékudvarba csak állandó domaszéki lakcímmel rendelkező lakos adhat le szemetet;

• A hulladékudvarba csak érvényes közszolgáltatási szerződéssel és a szemétszállítási díj befi zetéséről ( amely nem a kommunális adó! ) szóló bizonylat, igazolás bemutatásával adhat le szemetet a domaszéki lakos;
• Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval (FBH-NP Kft., Vaskút) a 0679/524-821-es telefonszámon.
A fenti intézkedések, kérések a jogkövető polgárok zavartalan szemétszállítással kapcsolatos igényeit szolgálják. Kérjük, segítsék a szolgáltató és
az Önkormányzat munkáját azok betartásával.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat