A Domatisz Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csapadékos időszak eljövetelével különösen fontos a vízelvezető árkok rendben tartása. A vonatkozó jogszabály és a mindenkori gyakorlat értelmében az árkok – ahogyan a járda és az úttestig tartó zöldterület – tisztítása és rendben tartása az ingatlantulajdonos feladata. A  rendben tartás elmaradása, vagy nem megfelelő elvégzése könnyen előidézheti a hordalékok és ezzel együtt a kellemetlenségek felgyülemlését. Ezen felül a Domatisz Kft. vállalja, hogy a tavaszi időszakban minden évben elvégzi a település csatornahálózatának tisztítását. Fontos tudni, hogy az egyes utcákban lévő árkok folyásfenék-szintje nem a terepszinthez igazodik, hanem a saját befogadójához. Így egy láncként felépülő, nyomvonalas rendszert kapunk. A mélyebb árkoknak természetesen a rézsűje is szélesebb. A rendszer kapacitását a tervezők a tervezést megelőző 10 éves átlag vízhozamra tervezték. Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékra tervezni nem lehet, hiszen így az egész utca egy nagy csapadékvíz-elvezető csatornából állna. Ez a kialakítás a település természetes vízmegtartását is elősegíti, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vízelvezető rendszer a funkcióját megfelelően látja el.

A települési csatornahálózat fenntartásával kapcsolatos lakossági kötelezettségek az alábbiak:
A csatornába hullott faleveleket és a fűnyírásból keletkezett növényzetet rendszeresen el kell távolítani!
🚫 TILOS a csatornapartokat, rézsűket gyomirtózni, mert növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik!
🚫 TILOS bármilyen félfás vagy fás szárú növénnyel beültetni, mert a gyökérzet rongálja a partfalat és akadályozza a karbantartási munkákat!
🚫 TILOS a csatornába lombot, avart és bármilyen más szerves vagy szervetlen hulladékot elhelyezni, mert eltömődést okozhat!
🚫 TILOS folyékony hulladékot, esetleg veszélyes hulladékot (pl. permetlé, takarítószer, felmosóvíz stb.) beleönteni, mert az jelentős környezetszennyezést okozhat!

Kérjük a lakosságot a fentiek megértésére és figyelembe vételére.