Novemberben két alkalommal ülésezett a képviselő-testület. 2-án, soron kívüli ülésen született döntés a 2021. évi igazgatási szünetelrendeléséről, amelynek részleteiről keretes írásunkból tájékozódhatnak. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új rendelet elfogadását követően a képviselők döntöttek egy ingatlan kisajátítását megelőző adásvételhez hozzájárulásról, illetve közfeladat-ellátási szerződések elfogadásáról. November 23-án, soros ülésen született döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírásáráról, illetve a Dankó Pista tér 15/A/4. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás, valamint a Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérlőinek kijelöléséről. A testület elfogadta dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 2022. évben az önkormányzati bérlakások bérleti díjait nem emelhetik meg, továbbá korrekcióra kerültek a kommunális adóról szóló helyi rendeletben eddig fennálló pontatlanságok. A grémium elfogadta a település környezeti állapotáról szóló beszámolót, majd döntött a környezetvédelmi alap létrehozásáról, illetve az új környezetvédelmi rendelet tervezetéről, amelyet elfogadás előtt még a szakhatóságoknak véleményezniük kell. Döntöttek a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásról is,  amelynek keretében Domaszék klímakoordinátorának dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyzőt választották. Döntés született még önkormányzati földterület haszonbérbe adásáról, illetve a nyersanyagárak emelkedése miatt az óvodai étkezés térítési díjainak emeléséről is. Sziráki Krisztián polgármes Domaszéki Hírmondó 4 2021. december ÖNKORMÁNYZAT teri beszámolójában szó esett a folyamatban lévő pályázatok aktuális állapotáról, illetve a közmeghallgatáson elhangzott javaslatok gyakorlatba átültetéséről is. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. december 14. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.

Dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezető