A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §-a értelmében a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. Fentiekre tekintettel kérem a településen állandó telephellyel rendelkező méhészeket, hogy éves bejelentési kötelezettségüknek a hónap végéig tegyenek eleget. A bejelentő lapot a honlapról ( Méhészet és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek) letölthetik, illetve a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben kérhetik dr. Németh László ügyintézőtől.