iskola

Az iskola felszereltsége teljes mértékben megfelel a modern kor elvárásainak, hiszen technikai adottságai minden igényt kielégítenek. A gyermekek felújított tantermekben tanulhatnak, melyek többségében a digitális oktatási felszerelések is jelen vannak. Külön kialakított informatika, illetve fizika-kémia szaktantermek is a gyermekek rendelkezésére állnak.

Az iskola óriási, fásított udvarral, kültéri játékokkal rendelkezik. Emellett a testnevelés órák, a sport és művészeti foglalkozások egy korszerű sportcsarnokban zajlanak. Az önkormányzat első számú fejlesztési tervei között az új iskolai étkező megépítése szerepel,  mely fejlesztés nemcsak az étkeztetést teszi gördülékenyebbé, hanem egy új közösségi teret is biztosít az iskolások számára. Hamarosan átadásra kerül az új Judo Terem is, mely megteremti a színvonalas versenysport feltételeit, a sok más sportolási lehetőség mellett, melyet az általános iskola, illetve a helyi egyesületek kínálnak. A teljesség igénye nélkül ilyen a foci, a kosárlabda, a röplabda, a grundbirkózás, a néptánc, a társastánc és a mazsorett. Iskolai szervezésben lehetőség van még úszásra, korcsolyázásra, illetve gyógytornára is.

A mindennapos testnevelés és a sportolási lehetőségek biztosítása mellett nagyon fontos beszámolni az iskola más területeken elért eredményeiről is, hiszen a tanulók kiemelkedően teljesítettek az utóbbi években az országos kompetencia méréseken is. Ami még ennél is fontosabb, hogy diákjaink országos átlagnál magasabb eredménye, a szegedi iskolákkal összehasonlítva is jelentős, a többi Homokháti iskola viszonylatában pedig, például szövegértésből, a 2018-as méréskor a legjobbnak bizonyult. A matematikaoktatás a felső tagozatban csoportbontásban, emelt szinten történik, ami a stabil matematikai készségek és a sokoldalú problémamegoldó gondolkodás fejlesztését biztosítják, melynek eredményeként az iskola diákjai rendszeresen eredményesen szerepelnek rangos térségi és országos matematika versenyeken is.

iskola1Az iskola szakmai színvonalát nemcsak a kompetenciamérés, hanem a felvételi pontszámok eredménye is tükrözi, mely szintén az országos átlag felett van, a 2022. évi középiskolai felvételin az emelt szintű csoport 30,5 pontos átlagot hozott matematikából a tavalyi 22,7-es országos átlaghoz képest. A végzős tanulók többsége Szeged legjobb gimnáziumaiban vagy technikumaiban tanul tovább, ahol a visszaérkező információk alapján meg is állják a helyüket. Az iskola pedagógusai folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően, naprakészen tudják átadni tudásukat, emellett a diákok számára élvezetessé tegyék az iskolában töltött időt és új, hatékonyabb módszereket alkalmazhassanak. Sok más általános iskolával ellentétben itt minden tantárgyat szaktanár tanít, a növekvő pedagógushiány ellenére is.

A művészeti oktatás is igen nagy múltra tekint vissza, hiszen több mint 20 évvel ezelőtt indult el és folyamatosan követi a gyermekek igényeit. Van lehetőség a zeneoktatás keretében furulyázni, zongorázni, gitározni, szintetizátorozni, illetve kézműves szakköröket is indít az iskola évről-évre. Emellett kiemelkedő a néptánctanszak munkája, ahová óvodástól egyetemistáig járnak növendékek. A mazsorettek évről- évre magasan kvalifikált versenyek győzteseként jutnak ki az Európa- bajnokságra. Az idegen nyelv oktatásra is kiemelt figyelmet fordít az iskola, mert a szülőknek egyre inkább fontos, hogy gyermekük minél előbb ismerkedjen meg az angol nyelvvel, de emellett a német nyelvet is van lehetőség tanulni.

Az átlagos osztálylétszám 17-21 fő között van, mely lehetővé teszi azt, hogy a pedagógusok egyénileg is oda tudjanak figyelni a gyermekekre. Ez sokkal bensőségesebb kapcsolatot tesz lehetővé a pedagógusok és diákok között, ebből kifolyólag a felmerülő problémák kezelése is sokkal gördülékenyebb. Alsó tagozatban az egyéni fejlesztést pedagógiai asszisztens és logopédus munkatársak is segítik. A 2022/2023-as tanévben az iskola továbbra is hangsúlyt fektet az első osztályos tanulók tehetséggondozására, melyet a tanítók egyéni szakterületeikkel egészítenek ki, és a gyermekek alapvető tájékozottságát, műveltségét bővítik. Az első év folyamán igyekeznek feltérképezni, hogy a gyermekek miben kiemelkedőek, mihez van leginkább tehetségük, mert ennek felismerése nagyban befolyásolja a további célirányos fejlesztési lehetőségeket. A tanítók a kötelező tananyag mellett egyéni szakirányuk alapján bevezetik a gyermekeket első osztálytól kezdődően, játékos formában az angol nyelv, a matematika, a történelem vagy a környezetismeret érdekességeibe is.
 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a kisebb és a nagyobb gyermekek is lényegesen nagyobb biztonságban legyenek a település, a lakóhelyük határain belül, hiszen itt ismerik őket és törődnek velük. Domaszéken a tanulók nemcsak az iskolai közösség oszlopos tagjai, hanem az egész település is kíváncsi rájuk. Szerepelnek minden önkormányzati rendezvényen, barátaikkal részt vehetnek az Ifjúsági Önkormányzat és más civil egyesületek programjain, illetve maguk is aktív részesei lehetnek a település közösségi életének.
 
Itt biztos kezekben vannak, az oktatási intézményekkel közösen azért dolgozunk, hogy gyermekeink álmaikat valóra válthassák!