Március 22-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, amelyen meghallgatták Szetey András beszámolóját az iskolai étkezéssel kapcsolatban felmerült problémákról, amelyek időközben rendezésre kerültek. Elfogadták a Szegedi Rendőrkapitányságnak a Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében a 2021. évben tett intézkedésekről szóló beszámolóját, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámolóját, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót, illetve a 2021. évi belső ellenőri jelentést. A testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi összesített Közbeszerzési Tervét, valamint döntött a Dankó Pista tér 15/B/1. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogáról, illetve új pályázatot írt ki a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogára. Döntés született az útépítési hozzájárulás megfizetése alóli mentességi kérelmek ügyében, valamint szükségessé vált két civil szervezet esetében a támogatásukról szóló határozat módosítása. Március 30-án még soron kívüli testületi ülésre is szükség volt, mert haladéktalanul döntést kellett hozni az útalaphoz szükséges anyagbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés eredményének elfogadása tárgyában. A képviselők jóváhagyták a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és a Szegedi Tankerületi Központ közötti megállapodást az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésére, illetve elfogadták a támogatási megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat és Domaszék Nagyközségi Önkormányzat között a Nagyszéksós-tavi kerékpárút III. ütem tervezési költségének támogatására.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat / Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető.
dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető