A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag, így erre tekintettel szükséges felmérni azon háztartásokat, mely háztartások ilyen tüzelővel fűtenek.

Barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság előzetes visszajelzését várja Domaszék Nagyközségi Önkormányzat.

A fentiekre tekintettel kérjük a domaszéki lakosságot, hogy háztartásonként jelentsék be mázsában kifejezve -a 2022/2023. évi fűtési szezonra- vonatkozóan a várhatóan felhasználandó barnakőszén mennyiségét.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉSI NYILATKOZAT

Az igény felméréshez az alábbi igényfelmérési nyilatkozatot kérjük kitölteni, aláírni és a Domaszéki Polgármesteri Hivatal épületébe (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) visszajuttatni legkésőbb 2022. szeptember 29. (személyesen ügyfélfogadási időben Hétfő, Szerda 8-16, Kedd 8-12 vagy a postaládába bedobni)

Lényeges, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat