legifoto2.jpg

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatosan az alábbiakról kívánja tájékoztatni a T. Lakosságot:

A jelenleg is hatályos 174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelete 1.§-a alapján 2016. január 01. napjától az egyszemélyes háztartások számára lehetővé kell tenni egy legfeljebb 60 liter űrtartalmú edény használatának lehetőségét. Mivel Domaszéken jelenleg alkalmazott legkisebb edényzet 120 literes, szükséges a 60 literes edényzet bevezetése az egyszemélyes háztartások részére.

Ezen gyűjtőedény igénybevételére az ingatlan tulajdonosa/használója csak abban az esetben jogosult, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolással a közszolgáltató részére bizonyítja és egyidejűleg a szerződésének megfelelő űrmértékű szabványos tároló beszerzéséről a szolgáltatás igénybevételig/ szerződés módosításáig gondoskodik.

A többszemélyes háztartások részére a legkisebb választható edények igénybevételét a 385/2014 (XII. 31.) Korm .rend. 7§ (2) bekezdése szerint tudjuk biztosítani, az igénylőnek a jogszabályi feltételek fennállásáról nyilatkoznia kell abban az esetben ha az ingatlant használók számára és a településre vonatkozó fajlagos hulladék mennyiségére figyelemmel a kisebb edényzet csak az ingatlanhasználók környezettudatos gyűjtési szokásai alapján biztosítható.

Mivel Domaszék településen az egy főre jutó fajlagos hulladékmennyiség, a 2015. évi adatok alapján 49,86 liter/fő, így a 2 vagy több fős háztartások által igénybe vehető legkisebb gyűjtőedény a 120 literes.

A korábban benyújtott kedvezményes tároló igénybevételéhez szükséges hatósági igazolásokat az idő elteltére is figyelemmel nem tudjuk figyelembe venni, így azoknak újbóli benyújtása szükséges. A lakosság tájékoztatás érdekében felhívjuk figyelmét, hogy 2016. január 31-ig beérkező 60 literes szerződésmódosításra irányuló kérelmeket 2016. január 01. kezdő dátummal fogjuk figyelembe venni. Az követően beérkezett igények esetében a kezdő időpont beérkezést követő hónap első napja.

Mivel a 60 literes edényzetre Domaszéken jelenleg nincs érvényes ürítési díj, a Ht. 91. § 14. bekezdése alapján Társaságunk az alábbi díjat állapította meg:

60 literes űrmérték esetén: 192,25 Ft/ürítés

igényléshez szükséges nyomtatvány