A képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartotta soros ülését. Az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló Az önkormányzat beruházásainak áttekintése
2. Települési környezet állapotáról szóló beszámoló
3. Böllérnap megrendezésével kapcsolatos kérdések
4. Döntési javaslatok
5. Polgármesteri jelentés

A böllérnap megrendezésével kapcsolatos napirendi pontot elnapolták. A döntési javaslatok keretében az alábbi döntések születtek: a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP pályázatának megvalósítása során felmerülő Áfa fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés  módosításáról és az ehhez szükséges kezességvállalásáról döntöttek. Az egyik önkormányzati bérlakás lakásbérleti szerződését módosították, majd egy fecskeház pályázati felhívásának közzétételét hagyták jóvá. Egy egyesület támogatási kérelmét elutasították. A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola  kérelmét elfogadták, kb. 800 eFt összeggel támogatták az 5. osztályos tanulók úszásoktatását és jégpálya költségeinek térítését. Csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. (A pályázati felhívás a Hírmondóban olvasható.) Az önkormányzatnál egy fő határozott idejű státuszbővítést hagytak jóvá.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla