domaeszek_kepeslap_2005.jpg

TanyagondnokEz az ellátási forma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1996. évi módosításában jelent meg, mint alapszolgáltatás. A tanyagondnoki szolgáltatás célját a jogszabály így fogalmazza meg: „tanyagondnoki szolgáltatás célja a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredőhátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.”Községünkben három szolgálat működik 2004 augusztusa óta, ebből jelenleg kettő a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fenntartásában, egy pedig 2013 novembere óta önkormányzati fenntartásba került. Az elmúlt években megtörtént a szolgálatok gépjárműveinek cseréje. Az I. körzet már 2013. év októbere óta Toyota RAV4 gépjárművel üzemel.

 2014-ben pedig sikeres pályázatok révén a Suzuki Swiftek helyébe kettő Skoda Yeti terepjáró került. Településünk tanyai lakosai számára nem az intézményhálózat hiányosságai, hanem azok megközelíthetősége okozza a gondot. Itt, tanyán a térbeli elszigeteltség néha valódi kirekesztettséget is jelent. A tanyagondnok az összekötő kapocs a tanyán élő emberek és saját falujuk intézményei, közösségei, szolgáltatói között. Ők azok, akik járművükkel kapcsolatot teremtenek a világgal: vagy a gondjaikra bízott embereket viszik az intézmények után, vagy a hiányzó szolgáltatásokat hozzák el az emberek lakóhelyére. Az elmúlt egy évtized tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy a tanyai lakosság megkedvelte a szolgálat nyújtotta előnyöket, nagy igény jelentkezik főleg a gondozottak háziorvoshoz, egyéb szakrendelésekre történő szállítására. Mind a három szolgálatra jellemző, hogy naponta 10-15 ember ügyét kell intézniük. Leggyakoribb feladatuk – ahogy említettem – a házi orvosokhoz, illetve szakrendelőkbe történő szállítás és a gyógyszer, bevásárlás kijuttatása, kiszállítása, továbbá naponta kb. 40 adag meleg ebédet adnak át az ellátottaknak otthonukban. Ezen kívül jellemző, hogy a szolgáltatást igénybe vevő lakosok mindenféle hivatalos ügyeik intézésében segítséget kérnek, a postai csekk feladástól a telefonkártya feltöltésig. A gondozottak részére történő szükséges dolgok beszerzése, kiszállítása is változatos: lehet ez gázpalack, vagy kutyaeledel és a napi létszükségletet jelentő ivóvíz is. A tanyagondnokok intézik a természetben kapott lakásfenntartási támogatás során a tűzifa megrendelését, és ennek adminisztrációs ügyintézését is.
Időnként sor kerül adományok kijuttatására, decemberben pedig az Önkormányzat és Plébánia már hagyományossá vált jelképes értékű „szeretetcsomagját” juttatjuk ki leginkább idős egyedül élőkhöz. Folyamatos a lakossági ruhaadományok (tiszta, jó és hordható minőségű ruhák, kivéve fehérnemű) fogadása és kijuttatása. A felajánlott ruhaneműket a Családsegítő Szolgálat udvari épületében tároljuk, és ingyenesen adjuk tovább. Bárki válogathat ügyfélfogadási időben hétfőtől csütörtökig 7,30 és 15,30 között. Bútor és elektromos háztartási eszközök felajánlását is fogadjuk, de ezeket tárolni nem tudjuk, viszont keresünk olyan családokat, ahol szükség lehet ezekre. A tanyagondnok kolléganők sok emberrel kerülnek napi kapcsolatba, a szolgálatok igénybevétele is változó, van, hogy ugyanaz az ellátott egy betegség, vagy járhatatlan utak miatt gyakrabban kér segítséget, és azután, ha megszűnik ez az akadály, vagy rendeződik az egészsége, akkor egyedül is boldogulni fog. A különböző feladatok egy része előre tervezhető és beosztható, más feladatok viszont váratlanul jelentkezhetnek. Ilyen például orvoshoz szállítás, vagy az orvos kijuttatása a tanyai beteghez, hirtelen fellépő betegség esetén pedig a gyógyszer eljuttatása. Mindenképpen segíteni kell azokon az embereken, akik önerejükből nem képesek, vagy csak nagy nehézségek árán tudnának hozzájutni alapvető szükségleteikhez. A tanyagondnoki szolgálat által látogatott emberek szociális ellátórendszerbe vonása esetükben folyamatos felügyeletet és emberi kapcsolatot is jelent. A rendszeres látogatások révén befolyásolni lehet az életminőség szempontjából fontos készségek hosszabb idejű megőrzését, és talán egy kicsit késleltetni a mentális hanyatlás folyamatát. A személyre szóló odafigyelés elengedhetetlen. A szolgálat segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a lakóhelyi hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, és fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi szakellátásra. Tanyán élni sajátos életmódot jelent napjainkban is, de fennmaradására hosszútávon számítani lehet. A tanyagondnokság az egyetlen alapszolgáltatás, amely figyelembe veszi a lakóhelyi hátrányokat. A felmerülő problémákra komplex megoldásokat tud nyújtani a legkisebb egység, az egyén és a család szintjén.

Településünk tanyagondnokai:

Antoni Zoltánné Erika 70/379-4516
Balogh Eszter 70/375-7080
Kovács Edit 70/379-4518
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal!
Szűcs Imréné
a helyi szociális ellátórendszer vezetője
Domaszék Dózsa Gy. u. 31.;
70/379-4519