A képviselő-testület 2015. október 29-én tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. dr. Balog Zoltánné a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatójának tájékoztatója
2. dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója
3. Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató
4. Domaszéki Kincskereső Óvoda munkájáról szóló beszámoló és munkatervének megvitatása
5. Adócsoport munkájáról szóló beszámoló
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
7. Böllérnap és Katalin napi bál megrendezésével kapcsolatos döntés
8. Döntési javaslatok
9. Polgármesteri jelentés
Dr. Balogh Zoltánné és dr. Holubán Csilla tájékoztatták a testületi tagokat, hogy a Huszár utcai okmányiroda, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ügyfélszolgálatai, a Hatósági és Gyámügyi Osztály átkerül a Rákóczi téri épületbe. Hozzátették, hogy az első emeleten kialakított, akadálymentes térben kap helyet október 30-tól a Szeged Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának ügyfélfogadása. Tájékoztatták a testületi tagokat, hogy egy új, modern épületkomplexumban várják az ügyfeleket. A főigazgató és a járási hivatal vezetője felajánlotta a képviselő-testületi tagok részére a segítségét. A harmadik napirendi pont keretében részletes tájékoztatást hallhattunk a Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról. A migráns helyzet miatt az elmúlt időszakban aktívabb munkát végeztek a település közrendjének, közbiztonságának érdekében. A negyedik napirend keretében elfogadták az óvoda előző nevelési évéről szóló beszámolóját és a 2015/2016. évi munkatervét. Az ötödik napirendi pontnál megállapították, hogy jelentősen javult az adófizetői morál és a behajtások is eredményesebbek voltak. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását első olvasatban vitatták meg. A képviselő-testület a böllérnap és Katalin napi bál megrendezéséről döntött. Elfogadták, hogy a Katalin napi bál megszervezését a civil szervezetek bonyolítják le. Döntési javaslatok között az alábbi fontosabb döntések születtek: dr. Kőrösi Gáborral feladat-ellátási szerződést kötöttek a II. számú háziorvosi körzetre. Az új háziorvos hivatalosan 2016. január 1-től kezdi el a munkáját az Egészségközpontban. Az egyik fecskeház vonatkozásában lakásbérleti pályázatot bíráltak el. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény vagyonfelosztási szerződéséről döntöttek. Egy földterület haszonbérbeadását fogadták el. Egy tervezőirodával történő megállapodás tervezet elkészítéséről döntöttek a rendezési terv módosítása érdekében.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla