legifoto.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Domaszéki Helyi Választási Iroda vezetőjétől

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1

Tel.: 62/284-011, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyiratszám:         /2014.                                                                              Tárgy: nemzetiségi szavazókör kialakítása        

Ügyintéző: dr. Csányi Imre                                                                                       Domaszék község területén

 

 

Határozat

Domaszék község jegyzőjeként mint a Domaszéki Helyi Választási Iroda vezetőjeként Domaszék község közigazgatási területén a nemzetiségi szavazókört az alábbiak szerint alakítom ki:

Szavazókör sorszáma: 800

A szavazóhelyiség címe: 6781 Domaszék, Petőfi u. 2-4. (Bálint Sándor Általános Iskola).

Nemzetiségi szavazkör területe: Domaszék község teljes közigazgatási területe.

A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Domaszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Domaszéki Hírmondó című önkormányzati kiadványban, valamint a www.domaszek.hu honlapon.

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. szám alá.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozása vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A nemzetiségi önokrmányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Domaszék községben a 2011. évi népszámlálás során a román nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 főt.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik, mely jogszabályhely (3) bekezdése alapján egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdés vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Domaszék, 2014. július 24.

 

 dr. Csányi Imre

    jegyző

   HVI vezető

A határozat 2014. július 24. napján közzétételre került.

Domaszék, 2014. július 24.

dr. Csányi Imre

jegyző

HVI vezető

Domaszék települési választás eredményei

Szavazóköri eredmények

Polgármester választás  

A polgármester

Kispéter Géza
Független jelölt

Polgármester választás jegyzőkönyve

Képviselő testület választása  

A települési képviselőtestület
tagjainak száma :

 6  fő

Egyéni listás választás jegyzőkönyve

Az önkormányzat összetétele:

A jelölt neveJelölő szervezet(ek) 
Dobó Tamás Független jelölt  
Engi Antal Független jelölt  
Németh Antal István Független jelölt  
Simon-Jójárt Renáta Szilvia Független jelölt  
Sziráki Krisztián FIDESZ-KDNP  
Varga Ágnes Független jelölt  

A jelöltek között szavazategyenlőség esetén a választási bizottság sorsolással dönt.

 

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Domaszék polgármester választás eredménye

Jegyzőkönyv

A névjegyzékben lévő választópolgárok számaSzavazóként megjelent választópolgárok számaUrnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok számaUrnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma
ABCD
 4 018   1 439   1   1 437 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok számaÉrvényes szavazólapok száma
FG
 24   1 413 
SorszámA jelölt neveJelölő szervezet(ek)Kapott érvényes szavazat%Polgármester
 1  Prókai Gábor Független jelölt  179  12.67  
 2  Kispéter Géza Független jelölt  933  66.03
 3  Dr. Tatár Zoltán Bertalan Független jelölt  301  21.3  

A választás eredményes

 

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Domaszék egyéni listás választás eredménye

Jegyzőkönyv

A névjegyzékben lévő választópolgárok számaSzavazóként megjelent választópolgárok számaUrnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok számaUrnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma
ABCD
 4 018   1 439   0   1 437 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok számaÉrvényes szavazólapok száma
FG
 28   1 409 
SorszámA jelölt neveJelölő szervezet(ek)Kapott érvényes szavazatKépviselő
 1  Németh Antal István Független jelölt  648 
 2  Engi Antal Független jelölt  759 
 3  Vidács András Független jelölt  154   
 4  Tanácsné Bende Mária Független jelölt  184   
 5  Dr. Tatárné Vas Anna Mária Független jelölt  276   
 6  Kispéter Géza Független jelölt  652   
 7  Simon-Jójárt Renáta Szilvia Független jelölt  524 
 8  Sziráki Krisztián FIDESZ-KDNP  781 
 9  Magyariné Bende Henrietta Független jelölt  468   
 10  Dobó Tamás Független jelölt  610 
 11  Varga Ágnes Független jelölt  504 
 12  Németh Péter Imre Független jelölt  502   
 13  Papdi Lajos Független jelölt  373   

A választás eredményes

A megválasztható képviselők száma:  6 
A megválasztott képviselők száma  6 
Kedvezményes nemzetiségi mandátumszerzés határszavazata:  0 
Kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerzett jelöltek száma:  0 

 

www.valasztas.hu

2010. október – 2012. szeptember között az alábbi pályázatok készültek el, valósultak meg, illetve gondoskodtunk fenntartásukról a fejlesztési elképzelések teljesítése, valamint a programok lebonyolítása érdekében:

 

Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) LEADER+ pályázatokon

1. Sárkányhegyi Civil Ház fejlesztése Domaszéken,

2. Komplex oktató központ életre hívása a domaszéki vasútmúzeumnál,

3.Hagyományteremtő rendezvények eszközparkjának fejlesztése Domaszéken (mobilszínpad),

4. A domaszéki Árpád tér rekreációs célú átalakítása (rézsűzúzó),

5. Domaszéki Szabadság tér ifjúsági térré alakítása,

6. Domaszéki hagyományőrző Böllérnapok megrendezése,

7. Domaszéki sárgarépa szakmai napok szervezése,

8. Civil Ház funkcióbővítése és a

9. Tanúk az út mentén – Történelmünk keresztjei) projekt részesült támogatásban 2008-ban.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül a „Kompetencia alapú oktatás a Domaszék-Röszke ÁMK intézményeiben" című pályázattal Domaszék Község Önkormányzata Röszkével közösen 54.000.000 forint támogatásban részesült. A pályázatot a röszkei iskola bővítésére megnyert DAOP pályázat miatt kötelező volt benyújtani, támogatási intenzitása 100 %. A pályázat immateriális, vagyis nem eszközbeszerzésre irányul. Célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése a hatékonyabb oktató – nevelő munka érdekében. A projekt megvalósítása röszkei projektmenedzseléssel valósult meg, az elszámolási kötelezettségünknek 2010-ben eleget tettünk, a beszámoló elfogadásra került.

 

Önkormányzatunk a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését is támogató 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján támogatási igényt nyújtott be a Domaszék – Röszke ÁMK Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztésére. Fejlesztési elképzeléseinket az Önkormányzati Minisztérium részben támogatta, a nyílászárók cseréjére és az ahhoz kapcsolódó kőművesmunkák elvégzésére 14.800.000 forint támogatást ítélt meg. A biztosított önerő 3.700.000 forint, így a beruházás teljes költsége 18.500.000 forint volt. Az energiahatékonyságot növelő projekt eredményeként az iskolaépület külső nyílászáróinak cseréje valósult meg 2010 augusztusában.

 

Önkormányzatunk Röszkével közösen a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-1093 azonosítószámú pályázattal 23.959.475 forint támogatásban részesült a Domaszék-Röszke ÁMK intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztésére.

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívására a „Településőr" Program keretében 80.000 forint összegű támogatást nyertünk el, amelyet a településőri feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére fordíthattunk. Továbbá egy fő településőr havi 73.500 forint bruttó bérének és bérjárulékainak finanszírozására is lehetőség nyílt a pályázatból negyedéves elszámolással, utófinanszírozással. A program keretében önrész vállalása nem volt szükséges. 2010-ben elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk, a támogatási összeg az önkormányzat bankszámlájára megérkezett. Sajnos 2011 januárjától már nem volt lehetőség támogatás igénybe vételére a program megszűnése miatt.

 

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által a Dél-alföldi Operatív Program keretében beadott, „Homokháti Önkormányzatok közösségi közlekedéshez kapcsolódó összehangolt infrastruktúrafejlesztése" című pályázata 276.003.183 forint támogatásban részesült. A Domaszékre jutó teljes költség kb. 40.450.000 forint, amelyhez önkormányzatunk 11.678.782 forint önrészt biztosított. A pályázat keretében buszvárók, hulladékgyűjtők és kerékpártárolók kerültek beszerzésre hat környező településen és Domaszéken. Továbbá településünkön közvilágítás kiépítésére került sor az 55-ös út és a Dózsa György utca kereszteződésében. Az építési munkálatok még 2010-ben befejeződtek.

 

Mórahalom Város Önkormányzata Domaszékkel és Ásotthalommal közösen benyújtott „Összefüggő hálózati elérést biztosító külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék-Mórahalom-Ásotthalom között" című pályázata 216.458.848 forint összegű támogatást nyert el, amelyhez a három településnek összesen 24.050.984 forint önerőt kellett biztosítania. A Domaszékre jutó támogatási összeg kb. 56.660.000 forint, a településre eső önrész 6.295.627 forint. A kerékpárút építésének domaszéki része a Dózsa Gy. utca vonalától kezdődik, és mintegy 2.054 méter hosszú szakaszon valósult meg, a projekt lezárása megtörtént.

 

Domaszék Község Önkormányzata Pécska Város Polgármesteri Hivatalával közösen „ÉTELED AZ ÉLETED - Domaszék és Pécska határon átnyúló együttműködése a gasztronómia jegyében" címmel pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. Projektötletünket mintegy 95.000 euro támogatásban (ERFA támogatás kiegészítve a hazai társfinanszírozással) részesítették, a projekt teljes költsége 100.235 euro. A program többek között hozzájárult a 2010. évi hagyományos települési rendezvények, úgymint Falunap, Répafesztivál és Nemzetközi Néptáncfesztivál, Fogathajtó verseny, Domaszéki Borok Fesztiválja és Nyársirató Disco, valamint Böllérnap és Katalin bál színvonalasabb lebonyolításához.


Önkormányzatunk kezdeményezésére a jelenlegi fenntartó, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT) a „Bölcsődebővítés a SZKTT Humán Szolgáltató Központ domaszéki telephelyén" címmel pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében annak érdekében, hogy a bölcsődei csoportszobák száma bővülhessen. A DAOP-4.1.3-C-2f-2009-0005 kódjelű pályázatunk a második fordulóban 113.105.261 forint összegű támogatásban részesült. A fejlesztéssel a 10 férőhelyes bölcsőde 30 férőhelyesre bővült. A bővítés kapcsán 2 új 50 m2-es foglalkoztató, az ezekhez tartozó fürösztő/biliztető, átadó helyiségek, előterek, mosóhelyiségek, tiszta ruha raktár, valamint a szükséges iroda, orvosi és elkülönítő szoba, szociális helyiségek, akadálymentes WC, az emeleten pedig tea-konyha, gondozói szoba, öltöző, zuhanyzó, WC és raktár kialakítása valósult meg. A záró rendezvény 2011. augusztus 31-én került megrendezésre, a projektzárás azóta megtörtént.

 

A Dél-alföldi Operatív Program DAOP-5.2.1/A-09-2009-0008 kiírására „Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése I. ütem" címmel nyújtott be az önkormányzat pályázatot az SZVMF Zrt-vel együttműködve a meglévő, engedélyes tervek alapján a kivitelezés megkezdése érdekében. Projektünk 71.212.500 forint támogatásban részesült. A DAOP-5.2.1/A-09-2009-0008 kódszámú pályázat eredményeként 2.777,45 méter, többségében nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jött létre. A kivitelezési munkálatok befejeződtek.

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból hazai kofinanszírozás mellett nyújtandó támogatásokra adtunk be támogatási kérelmeket. A „Falumegújításra és -fejlesztésre" igénybe vehető támogatások vonatkozásában a Köztársaság tér és a temető fejlesztésére pályáztunk.
A projekt keretében megújult a Köztársaság tér környéke, valamint a temetőben kerítésbe épített urnafal kialakítására került sor a környék parkosításával egyidejűleg.
A projekt összköltsége 28.594.508 forint, melyből a támogatás 22.515.361 forint. A kivitelezési munkálatok 2011 őszén befejeződtek.

 

Szintén az ÚMVP keretében a „Vidéki örökség megőrzésére" kiírt jogcímrendelet vonatkozásában a helyi védelem alatt álló Vasútmúzeum további három helyisége újulhat meg, és megvalósul az épület komplett nyílászáró cseréje. A projekt összköltsége 8.572.500 forint, amelyből a támogatás 6.750.000 forint. A kivitelezési munkálatok a tavalyi év végén befejeződtek.

 

„Mórahalom-Domaszék-Óbecse-Temerin helytörténeti útvonal az örökségvédelem jegyében" című pályázatunkban a fenti településekkel együtt csaknem 153.800 euro támogatást nyertünk, amelyből a domaszéki támogatási rész 31.435 euro. A pályázati támogatással együtt településünkön 33.089 euro összköltségű beruházás valósult meg. A projekt keretében a Kisvasútállomás épületébe vásárolunk eszközöket, bútorokat és az épület mellett fészert építettünk.

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatást szabályozó 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján Domaszék Község Önkormányzata tavaly áprilisban pályázatot nyújtott be társult formában működtetett, kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. A fenti rendelet alapján - az eredeti igénylésnél kevesebb - 9.758.000 forint támogatásban részesültünk a Domaszék - Röszke ÁMK Kincskereső Napköziotthonos Óvoda intézményében földszinti nyílászárók cseréjére és kapcsolódó munkák végrehajtására, valamint a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kazáncsere megvalósítására. A fentieken túl a röszkei óvodában nyílászárók cseréje, épület külső szigetelése, homlokzat javítása, tető faszerkezet festése állványozással valósul meg a pályázati támogatás segítségével.

 

A LEADER program keretében a Domaszéki Polgárőr Egyesület által használt faház felújítására nyújtott be az önkormányzat pályázatot és 886.698 forint támogatásban részesült, amelyhez 27 % (ÁFA) önrész biztosítása szükséges.

 

Ugyancsak a LEADER pályázat keretében a Teleház szolgáltatásainak fejlesztését is tervezzük, ez esetben a pályázó a DOMATISZ Nonprofit Kft., mint üzemeltető volt. A pályázat keretében 3.746.000 Ft támogatást nyertünk el. A fenti két projekt megvalósítását a közelgő megvalósítási határidő miatt hamarosan megkezdjük.

 

Szintén a LEADER program keretében nyújtott be pályázatokat a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület. A civil szervezet a levendula szüretet az önkormányzattal együttműködve valósította meg a 2011. évi Falunapok keretében. A rendezvény megvalósításához elnyert pályázati támogatás 1.335.780 forint, a pályázati program többek között hozzájárult a hagyományos falunapi programok lebonyolításához is. Sajnos a 2012. évi Falunapra benyújtott hasonló témájú pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

 

Az egyesület másik pályázata - amely önkormányzati kezdeményezésre került benyújtásra a LEADER program keretében– a Kisvasútállomás környékének fejlesztésére irányul. A projekt keretében mozdony és teherkocsi felújítására és elhelyezésére kerül sor, amelyhez 868.000 forint támogatást nyert el a közhasznú szervezet. A projekt megvalósítása folyamatban van és a tervek szerint idén a fizikai kivitelezés lezárásra kerül.

 

Az egyesület a DomaTV fejlesztésére szintén a LEADER program keretében 426.720 forint támogatást nyert el. A projekt keretében az eszközbeszerzés megvalósult.

 

A 2010. május végén, június elején érvényben lévő belvízvédelmi készültség során felmerült védekezési és az ezt követő helyreállítási munkálatok költségeinek enyhítésére a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet alapján újabb támogatási igényt nyújtottunk be (vis maior 2.), amely igény alapján a védekezési költségek finanszírozására 17.786.000 forint, míg a helyreállítási költségek finanszírozására 22.040.000 forint támogatást nyertünk el. Az elszámolást benyújtottuk, amely még 2011-ben elfogadásra került.

2010 decemberében nyújtottuk be a harmadik támogatási igényünket a fenti kormányrendelet alapján. A belügyminiszter 2011. április 28-i döntése értelmében az igényelt összegnél jóval kevesebb, 9.000.000 forint támogatás került jóváhagyásra. Mivel önkormányzatunk az elismertnél jóval nagyobb összegű védekezési költség kifizetésére kényszerült, így többszöri személyes és telefonos egyeztetést követőn további támogatást kérvényeztünk. A 2011. augusztus 17-i miniszteri jóváhagyást követően pedig további 11.354.000 forint védekezési támogatást ítéltek meg településünknek, amely összeg folyósításra került az önkormányzat bankszámlájára.

 

Domaszék Község Önkormányzata Pécska Várossal együttműködve a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. pályázati felhívás (HURO/1001) 1.2.3. Határon átnyúló tájékoztatás tevékenységi terület keretében, „INFORMATION IS OF VALUE – To facilitate the collection of information in Domaszék and Pecica" („Az információ érték" – Információszerzés megkönnyítése Domaszéken és Pécskán) címmel projektjavaslatot nyújtott be. A pályázati programunk célja alapvetően az, hogy a települések lakossága és az idelátogató turisták tájékozódását megkönnyítsük. Ezzel javítani kívánjuk a település emberközpontúságát és élhetőségét. A pályázati forrás segítségével többek között információs táblákat telepítünk a település területén, amelyek hasznos tájékoztató térképeket és információkat tartalmaznak majd az adott településrészről. Továbbá webkamera rendszert építünk ki Domaszék mozgalmas csomópontjaiban, amit az interneten elérhetővé teszünk, valamint üzembe helyezünk egy interaktív információs állomást, amely napszaktól függetlenül bármikor hozzáférhető lesz és számos hasznos információt tartalmaz a településsel kapcsolatban. A projekt összköltsége: 88.800 euro, amelyből az eredeti igénylésünknek megfelelően az elnyert támogatás (ERFA támogatás + hazai társfinanszírozás) 85.368 euro. A partnerek saját forrása: 3.432 euro. A projekt megvalósítását 2012 áprilisában megkezdtünk, a projekt várható befejezési időpontja 2012. november 30.

 

Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2010 decemberében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése" címmel.
A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében. A projekt összköltsége 547.614.290 forint amelyből a program keretében elnyert támogatás 456.197.844 forint. A pályázat megvalósítása röszkei projektmenedzseléssel folyamatban van.

 

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében „Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése II. ütem" címmel benyújtott pályázatunk keretében az I. ütemben 2010-ben megvalósított kivitelezési munkálatok folytatását augusztusban megkezdtük és ez idáig az alábbi munkálatok valósultak meg:
A Bojárhalmi utca Deák Ferenc és Bálint Sándor utca közötti szakaszán az utca jobb oldalán, míg szintén ebben az utcában a Bálint Sándor és a Juhász Gyula utca közötti szakaszon az utca bal oldalán megépült a csapadékvíz-elvezető csatorna. Az ehhez kapcsolódó utómunkálatok (bejárók helyreállítása, betonozása, díszburkolatok helyreállítása, útátvágások helyreállítása) még befejezésre várnak. A 3-as öblözet főgyűjtőjének nyomvonalán (a Sárkányhegyi utca egy részén, a Harang utca egy részén, a Jókai utca teljes hosszán, a József Attila utca egy részén, az Ady Endre utca egy részén, a Móra Ferenc utca teljes hosszán, a Dózsa György utcát keresztezve a Vasút utca egy részén egy oldali kiépítéssel) a közműfeltárások megtörténtek, a nyomvonal kijelölése folyamatban van, így a kivitelezési munkálatok ezen a szakaszon is megkezdődhettek.
A projekt eredményeként közel 2.544 méter nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jön létre, amelyhez csaknem 78.840.000 forint támogatást vehetünk igénybe, amelyhez közel 8.625.000 forint önrész biztosítása szükséges. A projekt kivitelezési munkálatai a tervek szerint november végére befejeződnek.

 

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását alkotó 13 tagtelepülés partnerségi együttműködésben Mórahalom Város Önkormányzat vezető partnerségével pályázatot nyújtott be „Mórahalom és térségének közösségi közlekedési fejlesztése" címmel a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-3.2.1/A-11 megjelölésű „Közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú pályázati kiírásra, 2012 májusában. A projekt keretein belül a Szabadság téri buszforduló felújítását, 2 db sebességkorlátozást figyelő berendezés kihelyezését, valamint a Köztársaság téri buszmegálló mellé egy dinamikus utastájékoztató rendszer kialakítását tervezzük megvalósítani. A projekt tervezett költségvetése bruttó 350.000.000 Ft, melyből a Domaszékre eső költségvetési rész bruttó 21.398.643 Ft, 5%-os önerő mellett. A pályázat elbírálás alatt áll.

 

Domaszék Község Önkormányzata Szatymaz és Királyhalom községek önkormányzataival közösen pályázatot nyújtott be „Opened Gates for our heritage – Szatymaz – Domaszék – Backi Vinogradi" címmel 2012 májusában, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására.
A projekt általános célja a határon átnyúló együttműködés segítségével olyan kulturális hálót létrehozni, amellyel megőrizhetők a régió materializált és szellemi értékei A „Nyitott kapuk örökségünkre" pályázati elgondolásban a domaszéki temető ravatalozója kerül felújításra, valamint a temető, bajai út felöli oldalán kerítés épül, amit egy székely kapu tesz majd teljessé. A projekt teljes költségvetése 200.000 EUR, melyből a fő kedvezményezettre 100.000 EUR, a két projekt partnerre (köztük Domaszékre) pedig 50.000 - 50.000 EUR összeg jut. Ennek a pályázatnak az elbírálása szintén folyamatban van.

 

Domaszék Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban" címmel pályázatot nyújtott be Röszkével közösen 2012 augusztusában. A megpályázott összeg 20.000.000 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázat keretében megvalósulna mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése melynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató–nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerülhetnek, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül.

 

A vidékfejlesztési miniszter 62/2012. (VI.29) VM rendelete keretében, 2012 augusztusában a Tanyafejlesztési program pályázati felhívásra „Domaszék külterületi földútjainak karbantartására, vontatott munkagép beszerzése" címmel pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. Ezen projekt keretein belül, egy tereprendező gép kerülne beszerzésre, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül. A projekt tervezett költségvetése bruttó 2.448.560 Ft, amelyből a támogatás bruttó 2.203.704 Ft, a 10%-os önerő pedig 244.856 Ft.

 

Ugyanezen pályázati program keretében „Villany nélküli tanyák fejlesztése Domaszéken" címmel is nyújtottunk be pályázatot, szintén ez év augusztusában. A projekt keretein belül, három lakóingatlan villamos-energiaellátása valósulna meg. A projekt tervezett költségvetése bruttó 1.363.980 Ft, amelyből a támogatás bruttó 1.227.582 Ft, a teljes önerő 136.398 Ft (10%). A pályázatok elbírálása folyamatban van, az őszi hónapokban várható.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2020. évi munkaterve

 

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó csütörtökén 14 órai kezdettel tartandók.

2.)A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok

átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha

lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az

eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű

határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a

Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két

ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak.

 

Február 11. (kedd)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A Domatisz Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Kalmár István Domatisz Kft. ügyvezetője

Helyi rendeletek hatályosulásának felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Február 25. (kedd)

Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Civil szervezetek képviselői

Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány jelentése

Előadó: Szűcs Imréné közalapítvány kuratóriumának elnöke

Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó: Zsitnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. képviselője

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

Március 24. (kedd)

Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó: Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó: Ördög István tü. alezredes kirendeltség-vezető

Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Dobó Katalin Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló

Domaszék vonatkozásában

Előadó: Zsótér Ágnes főigazgató

Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Szűcs Imréné helyi egység vezetője,

Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Április 21. (kedd)

A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Temesvári Klára házi-gyermekorvos

Dr. Ördög László fogorvos

Védőnők

Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Herczeg István állatorvos

2019. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Falunapi program megvitatása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

Május 26. (kedd)

Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó: dr. Holubán Csilla hivatalvezető

Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Kiriné Bende Gabriella adóügyi ügyintéző

Alsó- Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: Kádár Mihály ATIVIZIG ig. helyettese

Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Kalmár István Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

Vagyonrendelet módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

Június 23. (kedd)

Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó: Németh László sportcsarnok vezető

Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó: Fekete Istvánné gazdasági igazgató

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

 

Szeptember 22. (kedd)

Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadó: Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

Ótottné Greguss Éva művészeti iskola vezetője

A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó: Koczkás Orsolya óvodavezető

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó: könyvtáros

 

Október 27. (kedd)

B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó: B. Nagy László a település országgyűlési képviselője

A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Pap Istvánné egyesületi elnök

Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

November 24. (kedd)

Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó: pályázatíró-projektmenedzser, ifjúsági referens

Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

December 15. (kedd)

Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Lakossági fórumok: Közmeghallgatás, falugyűlés: 2020. január 27. (hétfő) 18 óra

Helyszín: Domaszéki Sportcsarnok

Napirend:

1.) Beszámoló a 2019-ben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) Kérdések, hozzászólások

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester

Képviselő-testület tagjai

 

Domaszék, 2020. január 27.

Sziráki Krisztián sk.

polgármester

 

 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzata állandó bizottságai

 

Ügyrendi Bizottság

 

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, amelyekben a döntési jog a Képviselő-testületnél van.
 • Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
 • Lebonyolítja a Képviselő-testület titkos szavazását.
 • Vizsgálja a települési képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségét, összeférhetetlenségének ügyeit.
 • Közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
 • Állást foglal a Képviselő-testület ülésein felmerülő ügyrendi kérdésekben.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését. Ezen feladatok ellátását az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.
 • Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
 • Az alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány működésének ellenőrzését.

Ügyrendi Bizottság:

Elnök:                                           Gulyás-Zóka Veronika

                                               Dobó Tamás

                                               Simon-Jójárt Renáta

 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai:

 

 • Közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének elkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában.
 • Véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra.
 • Részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kimunkálásában.
 • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
 • Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
 • Figyelemmel kíséri a település mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának problémáját, javaslatot tesz a problémáik megoldására.
 • Figyelemmel kíséri a külterületen élő lakosok gondjait, javaslatot tesz azok megoldására.
 • Segíti a mezőgazdasággal foglalkozók képzését, részt vesz ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában, a helyi újságban tájékoztató írásokat jelentet meg a mezőgazdaságról, környezetvédelemről, pályázati lehetőségekről.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök:                                           Ótott-Kovács Tamás

                                               Ábrahám Zsolt

                                               Kispéter Géza

                                               Baloghné Harcsás Zita

                                               Németh Péter

                     

 

Humán Bizottság

 

A Humán Bizottság feladatai:

 • Dönt a külön önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításáról.
 • Közreműködik a segélyezés elveinek kidolgozásában, véleményezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amivel a Képviselő-testület megbízza.
 • Figyelemmel kíséri a nevelési oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét a törvényben meghatározottak alapján. Észrevételeiről tájékoztatja a polgármestert, szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
 • Előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális és sportintézmények tevékenységéről szóló beszámolót.
 • Véleményezi az óvodai neveléssel, általános iskolai neveléssel, oktatással, valamint a kulturális és sportintézmények működésével kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Véleményezi a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi-lelki egészsége, családban történő fejlődésének elősegítése tárgyában készült képviselő-testületi előterjesztéseket (ide nem értve a segélyezéssel kapcsolatos egyedi hatósági döntéseket).
 • Előzetesen véleményezi az ifjúsági, nevelési, oktatási, kulturális és sport tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket.
 • Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, kultúra és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére, jutalmazására.
 • Közreműködik a községi szintű kulturális rendezvények programjainak összeállításában, lebonyolításában.
 • Véleményezi művészeti alkotás közterületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását.
 • Elősegíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődre, társas életre, sportra szerveződő közösségek tevékenységét.
 • Véleményezi a környezetkultúra igényesebb kialakítását érintő kérdéseket.
 • Kapcsolatot tart az ifjúsági és a diákönkormányzattal, segíti működésüket.
 • Figyelemmel kíséri a helyi sportpolitikai célok, a fejlesztési célkitűzések megvalósulását, a sportrendezvények szervezését, sportszervezetek, csoportok működését, javaslatot tesz támogatásukra.
 • Véleményezi az ifjúság, kultúra vagy sport céljaira benyújtott támogatási kérelmeket.
 • (Hatályon kívül)
 • Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtását.
 • A képviselő-testület részére elemzést, értékelést készít a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
 • Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
 • Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében.
 • Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó rendelet hatályosulását vizsgálja és tájékoztatja az eredményről a képviselő-testületet.
 • Környezetvédelmi napokat szervez a lakosság közreműködésével.
 • Megvizsgálja a „Virágos Magyarország” programba kapcsolódás feltételeit.
 • Kezdeményezheti „Környezetvédelemért” elismerő cím adományozását.
 • Belvízvédekezésben aktív közreműködés.
 • Dönt a hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározott, és hatáskörébe utalt kérdésekben.

Humán Bizottság:

Elnök:                                           Simon-Jójárt Renáta

                                               Gulyás-Zóka Veronika

                                               Kardos Rolland

                                         Varga-Asztalos Ágnes

                                         Farkasné Kapás Alexandra     

 

Település-fejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

 

A Település-fejlesztési és -üzemeltetési Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a pályázati előterjesztéseket, elképzeléseket, javaslatokat tesz azok esetleges módosítására.
 • Véleményezi a közbeszerzési dokumentációkat.
 • Meghatározott időközönként felülvizsgálja a településfejlesztési koncepciót.
 • Véleményezi és szükség esetén módosítja az önkormányzat Gazdasági Programját.
 • Felügyeli a Domatisz Nonprofit Kft. szakmai munkavégzését.
 • Felügyeli a Domadrón Szociális Szövetkezet szakmai munkavégzését.
 • Gondoskodik a településfejlesztési- és területrendezési tervek folyamatos aktualizálásáról.
 • Előkészíti az önkormányzat számára ingó és ingatlan beszerzéseket.
 • Felügyeli az önkormányzat által megrendelt tervdokumentációk elkészítését.
 • Vizsgálja az önkormányzathoz településüzemeltetési témakörben beérkezett lakossági panaszokat.

Település-fejlesztési és -üzemeltetési:

Elnök:                                        Ábrahám Zsolt

                                            Ótott-Kovács Tamás

                                            Dobó Tamás

                                            Bókáné Bodó Zsuzsanna

                                            Szigetiné Elekes Klára