A Település hírei

Felhívom a Tisztelt állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások, melyet a településen is kötelességünk betartatni.

Rendszeresen tapasztaljuk, illetve látjuk az online felületeken is, hogy közterületen önsétáltató, vagy elkóborolt kutyák találhatók. Sajnos a kutyák befogása nem egyszerű, hiszen gyorsan változtatják a helyzetüket, a tapasztaltabb szökős, okos kutyákat pedig kifejezetten nehéz becsalogatni.

Kérem, hogy minden állattartó, illetve azok, akik tervezik, hogy állatot szeretnének tartani az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával tartsanak állatot.

Az állattartó köteles:

  • a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,

  • gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,

  • az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,   TOVÁBB 

34868Tisztelt Lakosok! A Kormány 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletében biztosította, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozzék a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Ennek értelmében 2021. március 15. napjától Domaszék közigazgatási területén az avar és kerti hulladék égetése tilos!

Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a környezet védelme, településünk tiszta levegőjének, élhető környezetének megtartása. Az avar és a kerti hulladék égetéséből eredő károsanyag-kibocsátás rendkívül magas. Az égetést helyettesítő eljárások, mint a komposztálás, a magas fűtőértékkel rendelkező fával (pl. száraz fa, pellet) való fűtés egészségügyi és gazdasági szempontból egyaránt előnyös.

dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

judoTelepülésünkön közel 20 éves múltra tekint vissza a helyi JUDO Egyesület tevékenysége, mely ebben az olimpiai sportágban számos domaszéki versenyzőjét juttatta el egészen országos és nemzetközileg is elismert eredményekig. Hazai bajnokságokon, Európa kupákon vettek részt, vitték Domaszék hírét szerte a környező országokba is. A kimagasló teljesítmény, a kitartó munka eredményeként figyelt fel a Magyar Judo Szövetség még 2015-ben Domaszékre, és akkor még csak gondolatban, de megfogalmazódott, hogy a szövetség támogatná egy önálló terem megépítését településünkön. Felvették a kapcsolatot önkormányzatunkkal és megkezdődtek a tárgyalások a helyi klub vezetőségének bevonásával, hiszen a felmerülő igényeket a sportág szakértői tudták megfogalmazni. Úgy tűnik, hogy a hosszas tárgyalások és tervezési munkálatok gyümölcse 2021. évben beérik, a Magyar Állam által nyújtott támogatásból végre megvalósulhat a létesítmény.

A belterületi kommunális hulladék elszállítást végző szolgáltató, ( FBHNP Kft. Vaskút ) folyamatosan küldi ki ügyfeleinek a 2020.IV. negyedéves számla mellékleteként azt a jogosultságot igazoló matricát, melynek a kukára történő felragasztásával kívánja ellenőrizni a hulladék elszállítás szolgáltatás jogos igénybevételét. A felragasztás határideje a levél kézhez vételétől számított 30 nap. Egy ügyfél több matricát is kaphat, az a levélből és a matrica tartalmából derül ki, hogy azokat mely űrtartalmú kukára kell ráhelyezni. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának, vagy a használójának beazonosítását követően, a szolgáltató jogosult hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.

A szolgáltató hivatalos közleményét az alábbi linken olvashatják:   TOVÁBB 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormány tegnapi ülésén (2021. január 27.) döntött a jelenleg érvényben lévő korlátozások fenntartásáról: március 1-ig maradnak érvényben a jelenlegi intézkedések. A kormány kezdeményezni fogja a különleges jogrend újabb 90 napra történő meghosszabbítását, hogy az intézkedéseket szükség esetén meg lehessen hosszabbítani.

Március 1-je után ismételten megvizsgálják majd a járványhelyzetet és dönthetnek a könnyítésekről, ez azonban csak akkor következhet be, ha a fertőzöttek száma jelentősen csökken és/vagy kellő számban áll rendelkezésre vakcina.

A fent leírtak értelmében a Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkarendje a továbbiakban is változatlan formában zajlik. A személyes ügyfélfogadás szünetel, hatósági ügyeiket elektronikus módon, illetve telefonon kezdeményezhetik az alábbi elérhetőségeken:

A továbbra is fennálló veszélyhelyzet miatt december hónapban sem ülésezhetett a képviselő-testület. Polgármesteri döntés született Ábrahám Zoltán helyett dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesterré választásáról, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálásáról, valamint a Déli Napfény LEADER Egyesület számára folyósított tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról. A polgármester elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési tervet is, valamint döntött a Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérlőjének kiválasztásáról. Döntés született még az új alpolgármester tiszteletdíjáról, illetve egyes pályázati kiírásokkal kapcsolatos tervezési költségekről is. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint az 505/2020. (XI.17.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzeti állapot 2021. február 8-áig fennáll, így januárban sem kerülhet sor képviselő-testületi ülésre.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi csoport vezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Akinek a pénzintézetnél korábban adott állandó átutalási megbízása van a gépjárműadó önkormányzat felé történő átutalására, azt a pénzintézetnél meg kell szüntetni. Ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon (címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu ) megtekinthetik egyenlegüket, ugyanitt van lehetőség az esetleges túlfizetés átvezetési, visszaigénylési kérelem benyújtására is. Az önkormányzatnál vezetett gépjárműadó számlán fennálló tartozást még az önkormányzat számlájára kell megfizetni. A ki nem egyenlített gépjárműadó hátralékokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók
módjára fogja behajtani. Amennyiben az adózónak 1000 Ft-ot elérő túlfizetés áll rendelkezésre a számláján – és más tartozása nincs-, a túlfizetést szintén az önkormányzatnál igényelheti vissza az erre rendszeresített nyomtatványon, tartozás esetén kérheti az átvezetést.

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
Jegyző