A Település hírei

wifi4eu pontok domaszék

Befejeződött a WiFi4EU pályázat keretében létesített vezeték nélküli internet elérési pontok beüzemelése Domaszéken. A Wifi pontok száma ezzel 5-ről 15-re nőtt a településen, amelyek egy része a zártkertekben, a többi pedig a belterületen található. A projekt keretében térfigyelő kamerák kiépítése is megtörtént. A helyi játszóterek is lefedésre kerültek, melyet az ott tartózkodó szülők figyelmébe ajánlunk, a további fedett területeket a fenti térkép mutatja. A hálózat használatához a wifi pontok hatósugarában tartózkodva a WiFi4EU hozzáférési pontot kell keresni és kiválasztani, majd az általános szerződési feltételek elfogadását követően jön létre a kapcsolat. A kapcsolódáshoz nem kell jelszó, a készülék automatikusan fog kapcsolódni a hálózathoz, miután elfogadtuk a felhasználási feltételeket. Kérjük, olvassák el ezeket figyelmesen, különösen az adatvédelemre vonatkozó pontot, amelyeket szem előtt tartva javasolt használni ezt a hálózatot. Különlegessége a helyi hálózatnak, hogy elegendő naponta egyszer az egyik hozzáférési ponton elmenteni a készülékünkbe a hálózathoz való kapcsolódást,  TOVÁBB 

A 2021 decemberében tartott képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi rendezvényterve, illetve a képviselő-testület 2022. évi munkaterve. A Domaszéki Települési Értéktár Bizottság tisztújítása is megtörtént, az új elnöknek Gora Hedviget, tagoknak pedig Bönde Jánosnét, Farkasné Kapás Alexandrát, Gál Imrét és Varga Renátát választották. Módosításra került a 2021. évi közbeszerzési terv, Sziráki Krisztián polgármester pedig ismertette az önkormányzat folyamatban lévő pályázatait. A testület döntött arról, hogy a piac bővítésére beadott pályázatot visszavonják, majd a helyi termelői piacról szóló rendelet és a műszaki tartalom módosítását követően ismételten beadják azt. A Domaszéki Hírmondó hirdetési díjai 14 éve változatlanak voltak, ezért a képviselők ratifikálták az önkormányzati médiumok hirdetési díjairól szóló rendeletet, majd döntöttek a Local Agenda 21 – Fenntartható fejlődés helyi programja felülvizsgálatának elfogadásáról is. Minden döntés a https://www.domaszek. hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. január 25. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Novemberben két alkalommal ülésezett a képviselő-testület. 2-án, soron kívüli ülésen született döntés a 2021. évi igazgatási szünetelrendeléséről, amelynek részleteiről keretes írásunkból tájékozódhatnak. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új rendelet elfogadását követően a képviselők döntöttek egy ingatlan kisajátítását megelőző adásvételhez hozzájárulásról, illetve közfeladat-ellátási szerződések elfogadásáról. November 23-án, soros ülésen született döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírásáráról, illetve a Dankó Pista tér 15/A/4. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás, valamint a Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérlőinek kijelöléséről. A testület elfogadta dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 2022. évben az önkormányzati bérlakások bérleti díjait nem emelhetik meg, továbbá korrekcióra kerültek a kommunális adóról szóló helyi rendeletben eddig fennálló pontatlanságok. A grémium elfogadta a település környezeti állapotáról szóló beszámolót, majd döntött a környezetvédelmi alap létrehozásáról, illetve az új környezetvédelmi rendelet tervezetéről, amelyet elfogadás előtt még a szakhatóságoknak véleményezniük kell. Döntöttek a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásról is, TOVÁBB 

vizesarok

A Domatisz Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csapadékos időszak eljövetelével különösen fontos a vízelvezető árkok rendben tartása. A vonatkozó jogszabály és a mindenkori gyakorlat értelmében az árkok  TOVÁBB 

hsztablak

Településünkön számos problémát okoz az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, esetleg nem látható feltüntetése miatt. A házszámtáblák állapotának feltérképezése során megállapítottuk, hogy a település ingatlanjainak jelentős részénél házszám nem került kihelyezésre. Ez különösen igaz a tanyasi, külterületi ingatlanokra, ahol még nehezebb a tájékozódás. A házszámok kihelyezésével a megfelelő eligazodás az egyes szolgáltatókon (pl.: Magyar Posta, Mentők, Tűzoltók, Közmű cégek, Önkormányzat stb.) kívül, a lakosság számára is rendkívül fontos lehet. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokat közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni, az egyes ingatlanokon a házszámok jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése  TOVÁBB 

kormányablakbusz

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2021. november 9. napjától határozatlan ideig szünetel a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat ("kormányablakbusz") ügyfélfogadása. Továbbá a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton - a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében - kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Térképkitörés

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság Bordány településen megállapított magas patogenitású madárinfluenza kitörés miatt Domaszék település közigazgatási területének azon részére, melyet a térképmellékleten a kitörési pontok köré megrajzolt 3 km sugarú kör foglal magába (a térképen rózsaszínnel), védőkörzet létesítését rendeli el.  TOVÁBB