A Település hírei

A belterületi kommunális hulladék elszállítást végző szolgáltató, ( FBHNP Kft. Vaskút ) folyamatosan küldi ki ügyfeleinek a 2020.IV. negyedéves számla mellékleteként azt a jogosultságot igazoló matricát, melynek a kukára történő felragasztásával kívánja ellenőrizni a hulladék elszállítás szolgáltatás jogos igénybevételét. A felragasztás határideje a levél kézhez vételétől számított 30 nap. Egy ügyfél több matricát is kaphat, az a levélből és a matrica tartalmából derül ki, hogy azokat mely űrtartalmú kukára kell ráhelyezni. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának, vagy a használójának beazonosítását követően, a szolgáltató jogosult hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.

A szolgáltató hivatalos közleményét az alábbi linken olvashatják:   TOVÁBB 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormány tegnapi ülésén (2021. január 27.) döntött a jelenleg érvényben lévő korlátozások fenntartásáról: március 1-ig maradnak érvényben a jelenlegi intézkedések. A kormány kezdeményezni fogja a különleges jogrend újabb 90 napra történő meghosszabbítását, hogy az intézkedéseket szükség esetén meg lehessen hosszabbítani.

Március 1-je után ismételten megvizsgálják majd a járványhelyzetet és dönthetnek a könnyítésekről, ez azonban csak akkor következhet be, ha a fertőzöttek száma jelentősen csökken és/vagy kellő számban áll rendelkezésre vakcina.

A fent leírtak értelmében a Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkarendje a továbbiakban is változatlan formában zajlik. A személyes ügyfélfogadás szünetel, hatósági ügyeiket elektronikus módon, illetve telefonon kezdeményezhetik az alábbi elérhetőségeken:

A továbbra is fennálló veszélyhelyzet miatt december hónapban sem ülésezhetett a képviselő-testület. Polgármesteri döntés született Ábrahám Zoltán helyett dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesterré választásáról, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálásáról, valamint a Déli Napfény LEADER Egyesület számára folyósított tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról. A polgármester elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési tervet is, valamint döntött a Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérlőjének kiválasztásáról. Döntés született még az új alpolgármester tiszteletdíjáról, illetve egyes pályázati kiírásokkal kapcsolatos tervezési költségekről is. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint az 505/2020. (XI.17.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzeti állapot 2021. február 8-áig fennáll, így januárban sem kerülhet sor képviselő-testületi ülésre.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi csoport vezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Akinek a pénzintézetnél korábban adott állandó átutalási megbízása van a gépjárműadó önkormányzat felé történő átutalására, azt a pénzintézetnél meg kell szüntetni. Ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon (címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu ) megtekinthetik egyenlegüket, ugyanitt van lehetőség az esetleges túlfizetés átvezetési, visszaigénylési kérelem benyújtására is. Az önkormányzatnál vezetett gépjárműadó számlán fennálló tartozást még az önkormányzat számlájára kell megfizetni. A ki nem egyenlített gépjárműadó hátralékokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók
módjára fogja behajtani. Amennyiben az adózónak 1000 Ft-ot elérő túlfizetés áll rendelkezésre a számláján – és más tartozása nincs-, a túlfizetést szintén az önkormányzatnál igényelheti vissza az erre rendszeresített nyomtatványon, tartozás esetén kérheti az átvezetést.

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
Jegyző

20160105 101611A rossz időjárási körülmények várható kialakulásától kezdve a Domatisz Kft. folyamatos készenlétet tart fenn figyelőszolgálat formájában. A hóeltakarítási munkálatokra tolólappal felszerelt traktorok, önjáró gréder és egy sószóró áll rendelkezésre. A hóeltakarítási munkálatok sorrendjét a Domatisz Kft. ütemterv szerint végzi, melyben elsőként a bel- és külterületen a busz és az iskolabusz nyomvonala kerül takarításra, majd a munka a bel- és külterületi főbb gyűjtőutakon és mellékutakon folytatódik. A külterületi ingatlanhoz tartozó tanyabejáró eltakarítása az ingatlantulajdonos feladata. Esetleges egyedi igények teljesítését kizárólag a főbb utak takarítását követően lehet elvégezni. A munkálatok a kerékpárút és az önkormányzat intézményeinek járdái esetén 3-5 cm-es, a közutak esetén 8-10 cm-es hóréteg vastagságnál kezdődnek. Éjszakai havazásnál hajnali 3 órakor kezdődik a munka, rendkívüli havazás, hófúvások kialakulása esetén az önkormányzat traktorral rendelkező gazdák segítségét is kérheti. Egyúttal az önkormányzat felhívja a domaszéki lakosság figyelmét, hogy ingatlanjaik előtt gondoskodjanak a járdák síkosság- és fagymentesítéséről, így elkerülhetőek a nem kívánt balesetek.

Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat 2021. január 1. napjától továbbra is a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. - Árvízi Emlékműnél) látja el.
A gyerekgyógyászati alapellátás ügyeleti tevékenységet
hétfőtől péntekig 16:00 órától 08:00 óráig,
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 08:00 órától 08:00 óráig végzi.

gyerklui