A Település hírei

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelete értelmében a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2022. december 19-30-ig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet ideje alatt a születéssel és elhalálozással kapcsolatos halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben egy fő anyakönyvvezető munkanapokon, a Hivatal munkarendje szerint ügyeletet tart.

Az ügyeleti rend a következő:

  • 2022. december 19-20. - Börcsökné Budai Anna (tel.: 06-70/457-2109)

  • 2022. december 21-22. - dr. Németh László (tel: 06-30/206-4313)

  • 2022. december 27-28. - Börcsökné Budai Anna (tel: 06-70/457-2109)

  • 2022. december 29. - dr. Németh László (tel: 06-30/206-4313)

dr. Pálfi Tímea Ágnes

jegyző

Az önkormányzati ASP korszerű e-közigazgatási szolgáltatásokat biztosít a helyi lakosság és a vállalkozások számára. A rendszer népszerűségét jól mutatja, hogy az E-önkormányzat portál regisztrált felhasználóinak száma már meghaladta az egymilliót.

Az önkormányzati ASP segítségével az állampolgárok és a vállalkozások korszerű, egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, a helyhatóságok számára pedig olyan rendszer áll rendelkezésre, amelynek kiépítése és üzemeltetése nem igényel ráfordítást a helyi költségvetésből.

Az állampolgári ügyintézés helyszíne az  E-önkormányzat portál  (OHP), amely bárki számára elérhető. Bejelentkezést követően választhatja ki az ügyfél azt az önkormányzatot, amelynek elektronikus ügyintézési szolgáltatásait igénybe kívánja venni. Amennyiben nem saját néven, hanem más személy vagy szervezet képviseletében kíván elektronikusan ügyet intézni, a SZEREPKÖRVÁLTÁS funkcióval megteheti.

Az E-önkormányzat portálon a felhasználók az alábbi ügyintézési lehetőségek közül választhatnak:

Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfelek által leggyakrabban használt szolgáltatás az adóegyenleg lekérdezés. A szolgáltatás keretében az ügyfelek és képviselőik lekérhetik az adott településhez tartozó adószámla kivonatot, egyszerűsített vagy részletes formátumban, akár korábbi évekre is.

Adóbevallási információk
A portál az adóbevallások elkészítésében is segítséget nyújt a korábbi bevallások lekérdezésének lehetőségével. Az ügyfelek lekérhetik az adott településhez benyújtott és feldolgozott bevallásokat.

Ügyindítás
Az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfelek kitölthetik az önkormányzatok által publikált űrlapokat, majd beküldhetik az önkormányzat hivatali tárhelyére.

Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik a portálon elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát.

ASP e-fizetés
Az állampolgárok számára is elérhető a kiválasztott önkormányzat gazdálkodási és adó rendszerében kiállított számlák, fizetési kötelezettségek, az önkormányzat által kivetett adók, díjak, illetékek online lekérdezése és befizetése. Az ügyfelek egy összegben, egy tranzakcióval több befizetést is teljesíthetnek (ügyösszevonás). Űrlaphoz kapcsolódóan, a beküldési folyamat részeként, közvetlenül teljesíthetik az adó- és illetékfizetési kötelezettségeket. Megtekinthetik a korábbi fizetésekről szóló információkat. A szolgáltatás ingyenes.

MI 20221107 kozeli

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság Domaszék település teljes közigazgatási bel- és külterületére megfigyelési körzetet rendel el a mellékelt térkép alapján.

A terület határán a fő közlekedési utakon "Megfigyelési körzeti zárlat madárinfluenza miatt"   TOVÁBB 

A Domaszéki Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működéssel kívánja a rezsiemelkedés által okozott kiadásokat csökkenteni, ennek következményeként az alábbiakban felsoroltak szerint fogadja a hivatal az ügyfeleit november 2-től megváltozott munkarendben:

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00-16.00

kedd: 8.00-12.00

szerda:8.00-16.00

csütörtök: 13.00-16.00

péntek: ZÁRVA

Megértésüket köszönjük!

ebosszeirasDomaszék Nagyközségi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Domaszék közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2022. július 15- október 15. napjáig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik. Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a domaszek.hu oldalon az ügyintézés/nyomtatványok/Egyéb pont alatt is letölthető, papír alapon megtalálható a Domaszéki Hírmondó 2022. év júliusi számában, valamint aki rendelkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu oldalon az önkormányzati elektronikus ügyintézés portálon keresztül is benyújthatja  TOVÁBB 

A májusi, soros ülését 24-én tartotta a képviselő-testület, ahol meghallgatták a Szegedi Járási Hivatal, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatóját, majd elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Szociális Szövetkezet 2021. évi pénzügyi beszámolóját. Baloghné Harcsás Zita lemondása miatt a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság új tagjának Vajda Zoltán Ferencnét választották, aki az ülésen esküjét is letette. Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását követően a képviselők módosították a 2021. évi költségvetést és a vagyonrendeletet. A 2021. évi zárszámadás elfogadását követően döntöttek a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogáról, illetve pályázatot írtak ki az időközben megüresedett, 15/D/1. szám alatti lakásra. A testület elfogadta a domaszéki bölcsőde áthelyezését a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei között, majd döntött lakossági kérelem, polgármesteri cafetéria-juttatás és civil szervezet kérelme tárgyában is. A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot is, amelynek keretében a Polgármesteri Hivatal belső szervezete is változott. Az elmúlt időszak eseményeivel foglalkozó  TOVÁBB 

Április 26-án közmeghallgatással egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülésre került sor a megújult Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében. A lakossági fórumon elhangzottakról külön cikkünkben olvashatnak, ahogy az utána elfogadott, új környezetvédelmi rendeletről is. A rövid tanácskozáson a testület döntött még a Domaszéki Kincskereső Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, amelynek értelmében az intézmény férőhelyeinek számát 190 főre emelik, illetve egy gumikerekes forgókotró beszerzési eljárásának elfogadásáról, amely nagy szolgálatot tehet a jelenleg is zajló útépítések mellett a mindennapi településüzemeltetési feladatok ellátásában is.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. május 24. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó