A Település hírei

polgármester Az Újév nem csak egy naptári adat, de a legtöbbünk számára egy új kezdetet is jelent. Új terveket, fogadalmakat, célkitűzéseket, melyeket a 2022-es évben valóra válthatunk. Egy önkormányzat életében pedig ez nem pusztán elhivatottság, hanem kötelesség is egyben, hiszen ekkorra tudnunk, látnunk kell, mit szeretnénk megvalósítani az év folyamán. A mi esetünkben azonban az előremutató lépések mellett a visszatekintés éve is lesz 2022. Domaszék ugyanis idén ünnepli 70. születésnapját. Fontos, hogy az irányt, amerre tartunk, úgy határozzuk meg, hogy ismerjük és tiszteletben tartsuk azt a hagyományt, azt az örökséget, amit ez a 70 év adott nekünk. A 2021-es év még mindig nem volt teljes: a koronavírus-járvány sokadik hullámát éljük, amely éppen közösségi életünket nehezíti meg, azokat az alkalmakat, amikor összejöveteleinkkel folyamatosan átélhetjük és újraalkothatjuk helyi kultúránkat, identitásunkat. Közösségként csak akkor tudunk megmaradni, ha fontosak maradnak számunkra a közös értékek és nem hagyjuk veszni ezeket az emlékeket. Rajtunk múlik, hogy közös erővel vissza tudunk-e állni a régi kerékvágásba. Hiszem, hogy közösségünk erős és képes az elmúlt közel két év megpróbáltatásain felülkerekedni és újjáépíteni, feléleszteni az egyre gyengülő emberi kapcsolatokat. Mi azon fogunk dolgozni, hogymegteremtsük az ideális körülményeket ehhez. Az új esztendőre kívánok Önöknek, Domaszék valamennyi önkormányzati képviselője, a munkatársaim és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot! Vigyünk örömöt egymás életébe, vegyük észre a jót és az igazi értéket!


Sziráki Krisztián
polgármester

mehek

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §-a értelmében a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. Fentiekre tekintettel  TOVÁBB 

470 2 térképdel

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság Bordány településen megállapított magas patogenitású madárinfluenza kitörés miatt miatt Domaszék település közigazgatási területén elrendelt felügyeleti (megfigyelési) intézkedéseket 2022. február 7. naptól feloldja, ezzel egyidejűleg a területen a felügyeleti (megfigyelési) körzetet megszünteti. Továbbra is érvényben van Csongrád-Csanád megye korlátozás alatt nem álló területein az ÉFHÁT/31/2022. iktatószámú, dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár körlevele a mintavételi kötelezettségről,  TOVÁBB 

wifi4eu pontok domaszék

Befejeződött a WiFi4EU pályázat keretében létesített vezeték nélküli internet elérési pontok beüzemelése Domaszéken. A Wifi pontok száma ezzel 5-ről 15-re nőtt a településen, amelyek egy része a zártkertekben, a többi pedig a belterületen található. A projekt keretében térfigyelő kamerák kiépítése is megtörtént. A helyi játszóterek is lefedésre kerültek, melyet az ott tartózkodó szülők figyelmébe ajánlunk, a további fedett területeket a fenti térkép mutatja. A hálózat használatához a wifi pontok hatósugarában tartózkodva a WiFi4EU hozzáférési pontot kell keresni és kiválasztani, majd az általános szerződési feltételek elfogadását követően jön létre a kapcsolat. A kapcsolódáshoz nem kell jelszó, a készülék automatikusan fog kapcsolódni a hálózathoz, miután elfogadtuk a felhasználási feltételeket. Kérjük, olvassák el ezeket figyelmesen, különösen az adatvédelemre vonatkozó pontot, amelyeket szem előtt tartva javasolt használni ezt a hálózatot. Különlegessége a helyi hálózatnak, hogy elegendő naponta egyszer az egyik hozzáférési ponton elmenteni a készülékünkbe a hálózathoz való kapcsolódást,  TOVÁBB 

A 2021 decemberében tartott képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi rendezvényterve, illetve a képviselő-testület 2022. évi munkaterve. A Domaszéki Települési Értéktár Bizottság tisztújítása is megtörtént, az új elnöknek Gora Hedviget, tagoknak pedig Bönde Jánosnét, Farkasné Kapás Alexandrát, Gál Imrét és Varga Renátát választották. Módosításra került a 2021. évi közbeszerzési terv, Sziráki Krisztián polgármester pedig ismertette az önkormányzat folyamatban lévő pályázatait. A testület döntött arról, hogy a piac bővítésére beadott pályázatot visszavonják, majd a helyi termelői piacról szóló rendelet és a műszaki tartalom módosítását követően ismételten beadják azt. A Domaszéki Hírmondó hirdetési díjai 14 éve változatlanak voltak, ezért a képviselők ratifikálták az önkormányzati médiumok hirdetési díjairól szóló rendeletet, majd döntöttek a Local Agenda 21 – Fenntartható fejlődés helyi programja felülvizsgálatának elfogadásáról is. Minden döntés a https://www.domaszek. hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. január 25. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Novemberben két alkalommal ülésezett a képviselő-testület. 2-án, soron kívüli ülésen született döntés a 2021. évi igazgatási szünetelrendeléséről, amelynek részleteiről keretes írásunkból tájékozódhatnak. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új rendelet elfogadását követően a képviselők döntöttek egy ingatlan kisajátítását megelőző adásvételhez hozzájárulásról, illetve közfeladat-ellátási szerződések elfogadásáról. November 23-án, soros ülésen született döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírásáráról, illetve a Dankó Pista tér 15/A/4. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás, valamint a Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérlőinek kijelöléséről. A testület elfogadta dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 2022. évben az önkormányzati bérlakások bérleti díjait nem emelhetik meg, továbbá korrekcióra kerültek a kommunális adóról szóló helyi rendeletben eddig fennálló pontatlanságok. A grémium elfogadta a település környezeti állapotáról szóló beszámolót, majd döntött a környezetvédelmi alap létrehozásáról, illetve az új környezetvédelmi rendelet tervezetéről, amelyet elfogadás előtt még a szakhatóságoknak véleményezniük kell. Döntöttek a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásról is, TOVÁBB 

vizesarok

A Domatisz Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csapadékos időszak eljövetelével különösen fontos a vízelvezető árkok rendben tartása. A vonatkozó jogszabály és a mindenkori gyakorlat értelmében az árkok  TOVÁBB 

hsztablak

Településünkön számos problémát okoz az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, esetleg nem látható feltüntetése miatt. A házszámtáblák állapotának feltérképezése során megállapítottuk, hogy a település ingatlanjainak jelentős részénél házszám nem került kihelyezésre. Ez különösen igaz a tanyasi, külterületi ingatlanokra, ahol még nehezebb a tájékozódás. A házszámok kihelyezésével a megfelelő eligazodás az egyes szolgáltatókon (pl.: Magyar Posta, Mentők, Tűzoltók, Közmű cégek, Önkormányzat stb.) kívül, a lakosság számára is rendkívül fontos lehet. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokat közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni, az egyes ingatlanokon a házszámok jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése  TOVÁBB