A Település hírei

2021. augusztus 31-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, ahol több meghívott vendég is tiszteletét tette. Az FBH-NP Nonprofit Kft. képviseletében Schauer Tamás és dr. Balics István, valamint a Móraép Kft. vezetője, Németh Attila tájékoztatták a testületet a hulladékkezelési közszolgáltatás 2020. évi működéséről. Hős Zoltán alezredes és Dávid János főtörzsőrmester, körzeti megbízott Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020. évben tett intézkedésekről számoltak be, míg Bába János az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2020-21. évi tevékenységéről tájékoztatott. Sor került az Alfödvíz Zrt. 2020. évi közműszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadására is. Módosításra került a Domaszéki Kincskereső Óvoda Alapító Okirata. A grémium elfogadta a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét, a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása nevű projekttel kapcsolatos korrekcióról szóló, illetve a településképi állásfoglalásról szóló tájékoztatót. A DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet munkájáról, különös tekintettel a falunapi rendezvényről Faragó Mária számolt be. Az ülés végén a testület döntött a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről, amelynek részleteiről már olvashattak. A szeptember havi soros ülést 28-án tartotta a testület, ahol szintén több meghívott vendég megjelent. Dr. Holubán Csilla a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal 2020. évi munkájáról tájékoztatott, dr. Kispéter Anett pedig a Fogorvosi Rendelő tevékenységéről számolt be. TOVÁBB  

2021. augusztus 3-án soron kívüli képviselő-testületi ülés megtartása vált szükségessé, amelyen döntés született arról, hogy a Domaszéki Termék tér elnevezésű helyi termelői piac üzemeltetését a továbbiakban Domaszék Nagyközségi Önkormányzat látja el. Ehhez a helyi termelői piac üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására is szükség volt. A testület a külterületi helyi közutak fejlesztése, valamint a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázatokon való indulásról szóló korábbi határozatokat is visszavonta, illetve módosította; előbbi esetében új határozat került elfogadásra. A grémium döntött még a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása tárgyú pályázaton indulásról, valamint a helyi vízmegtartást segítő, LIFE-MICACC című projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodás aláírásáról is. Az augusztus havi soros képviselő-testületi ülés lapzártánkat követően, augusztus 31-én kerül megtartásra, az itt született döntésekről októberi lapszámunkban olvashatnak. Minden döntés megtekinthető a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. szeptember 28. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Ahogyan előző lapszámunkban is jeleztük, a képviselő-testület hosszú szünetet követően 2021. június 29-én ülésezett először az idei évben. Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesteri kinevezésének következtében szükségessé vált a bizottsági tagságok felülvizsgálata. Az Ügyrendi Bizottság új elnöke Simon-Jójárt Renáta, új tagja pedig Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt DobóTamás). A Humán Bizottság új elnöke Kardos Rolland, új tagja Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt Simon-Jójárt Renáta, Varga-Asztalos Ágnes és Farkasné Kapás Alexandra). A Pénzügyi és Gazdasági, illetve a Településfejlesztési és-üzemeltetési Bizottságok tagságában nem történt változás. A testület elfogadta a 2021. évi munkatervét, dr. Kőrösi Gábor és dr. Kovács Zsuzsanna háziorvosok beszámolóit.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatója mellett elfogadásra került a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi beszámolója, valamint a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2020. évi költségvetési beszámolója is. A grémium döntött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázatokon való indulásról, valamint a LIFE-MICACC projekt C5 akciójában való részvételről is. Elfogadták a Tappancs Állatvédő Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás   TOVÁBB 

SZIN Játékos keretek között ismerkedtek meg a fiatalok a különböző fogyatékosságokkal a szentesi Kalandtáborban

A szentesi Dózsa-ház Közösségi Tér adott helyszínt annak a fogyatékosságügyi tanácsadók által tartott szemléletformáló rendezvénynek, amelyen a Kalandtábor alsó tagozatos résztvevői ismerkedtek meg játékos keretek között a különböző fogyatékosságokkal. A júliusban tartott érzékenyítő foglalkozás elsődleges célja volt, hogy a gyerekek elfogadóbbá és segítőkészebbé váljanak a fogyatékos emberek irányába.  TOVÁBB  

Az Országgyűlés a 2021. évi XL. törvénynyel módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, amelynek értelmében a veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbodik, azonban a Kormány a különleges jogrendet ezt megelőzően is megszüntetheti. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének […] feladat- és hatáskörét a polgármester […] gyakorolja. A fenti rendelkezések alapján születtek polgármesteri döntések az elmúlt időszakban, utoljára a Dankó Pista tér 15/A/2. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérlőjének kijelölése és a Domaszéki Terméktér létrehozása tárgyában. Azonban 2021. június 15. napjától a Kat. egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kat. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete […], illetve ezek bizottsága feladat- és  hatáskörét maga gyakorolja. Ennek eredményeként az utoljára 2020. október 27-én ülésező képviselő-testület idei első tanácskozását lapzártánk után, 2021. június 29-én tartotta. Az ekkor született döntésekről következő lapszámunkban olvashatnak majd.  TOVÁBB  

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § alapján hozott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:  TOVÁBB 

Csongrád Csanád kép

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2.–VEKOP-16201600001 kódszámú MONTÁZS projektet. TOVÁBB 

 
172748472 295902425319565 675878351364979774 n
Domaszéken a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. munkatársai "Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei" címen adatgyűjtéseket végeznek. A felméréseket fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A járványügyi helyzetre való tekintettel a válaszadásra lehetőség van telefonon, illetve biztosítja a hivatal a kérdőívek weben történő kitöltésének a lehetőségét is. A válaszadásra kijelölt  háztartások kiválasztása véletlenszerűen történik az ország különböző településein. A lakosság további információt kérhet hétfőtől-csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36-80/200-766-os telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmunk jellemzőinek a feltérképezésében!