A Település hírei

Október 27-én tartotta soros, nyílt ülését a képviselő-testület. Az elmúlt időszak történéseit bemutató polgármesteri jelentés elfogadását követően került sor dr. Temesvári Klára gyermekorvos szóbeli tájékoztatójára. Ezt és dr. Herczeg István állatorvos írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Start Szociális Szövetkezet vezetői is tájékoztatták a képviselőket a nyár és az ősz eddig elvégzett munkálatairól. Döntés született az önkormányzat 2021. évi rendezvénytervéről, illetve arról, hogy az idei böllérnap és Katalin-bál a vírushelyzetre való tekintettel nem kerül megrendezésre. Amennyiben a körülmények engedik, az adventi vasárnapi rendezvények megtartását javasolták, a civil szervezetek segítségével.

nkmtaj

Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében partnerünk 2020.11.09-naptól megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák terv-szerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtör-ténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodni fog. Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk munkáját!

A képviselő-testület szeptember 22-én tartotta soros, nyílt ülését. Első napirendi pontként Domaszék egészségügyi helyzete szerepelt, amelyről dr. Kispéter Anett fogorvos előzetesen, írásban és a helyszínen, szóban is beszámolt.Dr. Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Józsáné Bánhidi Márta igazgató, Ótottné Greguss Éva nyugdíjba vonuló művészeti vezető és Pataki Ildikó művészeti vezető számoltak be a 2019/2020. tanév eseményeiről. Elfogadásra került a Kincskereső Óvoda 2019/2020. évi nevelési évéről készült beszámoló, illetve a 2020/2021. évi munkaterve.

Mint azt korábban is jeleztük, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat DomArchív néven megkezdte a településünk archív dokumentum és képanyagainak bővítését, gyűjtését. Ennek a kezdeményezésnek egyik hozománya, hogy a helyi újságunk, a Domaszéki Hírmondó teljes kiadott példányai elérhetőek mostantól a lakosság számára a települési honlapon. Érdemes a régi példányokba beletallózni, hiszen Domaszék történéseit, fejlődését folyamatosan nyomon követte akkor is és most is a „kis újságunk”, és mindig izgalmas dolgokat rejt a múlt felidézése. Nagyon köszönjük Németh Lászlónak a kitartó gyűjtő munkáját, melynek segítségével össze tudtuk állítani a teljes eddig megjelent példányszámát a Domaszéki Hírmondónak a kezdetektől napjainkig.

Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos a 2020. október 2. napján mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt méhegészségügyi települési zárlatát 2021. április 23. napjával feloldotta. A tavaszi vizsgálatok idején a területen a méhegészségügyi felelősök vizsgálatai gyanút nem tártak fel, ezért került sor a zárlat feloldására.

Domaszék külterületén az 55-ös számú főúttól Délre, az E75-ös (M5) autópályától Keletre 1 km mélységig.
A zárlat alatt álló
a) településről tilos méheket, azok nyers mézét, virágport, propoliszt, betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a község határának elhagyása tilos,

Augusztusban két alkalommal tartott soron kívüli ülést a képviselő-testület. 4-én megtörtént a Domadent Kft. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása, amelynek értelmében szeptember 1-jétől a területi fogászati és iskolafogászati feladatokat dr. Kispéter Anett fogorvos látja el. A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségére Ótottné Greguss Évát, kuratóriumi tagoknak Ördög Istvánnét és Ördögh Anettet választották. Zárt ülésen született döntés Kispéter Géza volt polgármester szabadságmegváltása ügyében, illetve az óvodavezetői pozíció esetében Koczkás Orsolya ismételt kinevezését egyhangúlag fogadta el a testület. 14-én került sor a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának, valamint a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződésének módosítására.
Dr. Németh László szervezési és
jogi csoportvezető

eFOP-1.5.3-16-2017-00039 azonosító számon Befekt

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A

MÓRAHALMI JÁRÁSBAN

Megvalósítási helyszínek:

Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.