A Település hírei

ebosszeirasDomaszék Nagyközségi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Domaszék közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2022. július 15- október 15. napjáig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik. Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a domaszek.hu oldalon az ügyintézés/nyomtatványok/Egyéb pont alatt is letölthető, papír alapon megtalálható a Domaszéki Hírmondó 2022. év júliusi számában, valamint aki rendelkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu oldalon az önkormányzati elektronikus ügyintézés portálon keresztül is benyújthatja  TOVÁBB 

A májusi, soros ülését 24-én tartotta a képviselő-testület, ahol meghallgatták a Szegedi Járási Hivatal, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatóját, majd elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Szociális Szövetkezet 2021. évi pénzügyi beszámolóját. Baloghné Harcsás Zita lemondása miatt a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság új tagjának Vajda Zoltán Ferencnét választották, aki az ülésen esküjét is letette. Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását követően a képviselők módosították a 2021. évi költségvetést és a vagyonrendeletet. A 2021. évi zárszámadás elfogadását követően döntöttek a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogáról, illetve pályázatot írtak ki az időközben megüresedett, 15/D/1. szám alatti lakásra. A testület elfogadta a domaszéki bölcsőde áthelyezését a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei között, majd döntött lakossági kérelem, polgármesteri cafetéria-juttatás és civil szervezet kérelme tárgyában is. A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot is, amelynek keretében a Polgármesteri Hivatal belső szervezete is változott. Az elmúlt időszak eseményeivel foglalkozó  TOVÁBB 

Április 26-án közmeghallgatással egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülésre került sor a megújult Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében. A lakossági fórumon elhangzottakról külön cikkünkben olvashatnak, ahogy az utána elfogadott, új környezetvédelmi rendeletről is. A rövid tanácskozáson a testület döntött még a Domaszéki Kincskereső Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, amelynek értelmében az intézmény férőhelyeinek számát 190 főre emelik, illetve egy gumikerekes forgókotró beszerzési eljárásának elfogadásáról, amely nagy szolgálatot tehet a jelenleg is zajló útépítések mellett a mindennapi településüzemeltetési feladatok ellátásában is.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. május 24. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó

iskola

Az iskola felszereltsége teljes mértékben megfelel a modern kor elvárásainak, hiszen technikai adottságai minden igényt kielégítenek. A gyermekek felújított tantermekben tanulhatnak, melyek többségében a digitális   TOVÁBB 

Március 22-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, amelyen meghallgatták Szetey András beszámolóját az iskolai étkezéssel kapcsolatban felmerült problémákról, amelyek időközben rendezésre kerültek. Elfogadták a Szegedi Rendőrkapitányságnak a Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében a 2021. évben tett intézkedésekről szóló beszámolóját, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámolóját, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót, illetve a 2021. évi belső ellenőri jelentést. A testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi összesített Közbeszerzési Tervét, valamint döntött a Dankó Pista tér 15/B/1. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogáról, illetve új pályázatot írt ki a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogára. Döntés született az útépítési hozzájárulás megfizetése alóli mentességi kérelmek ügyében, valamint szükségessé vált két civil szervezet esetében a támogatásukról szóló határozat módosítása. Március 30-án még soron kívüli testületi ülésre is szükség volt, mert haladéktalanul döntést kellett hozni az útalaphoz szükséges anyagbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés eredményének elfogadása tárgyában. A képviselők jóváhagyták a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és a Szegedi Tankerületi Központ közötti megállapodást az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésére, illetve elfogadták a támogatási megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat és Domaszék Nagyközségi Önkormányzat között a Nagyszéksós-tavi kerékpárút III. ütem tervezési költségének támogatására.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat / Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető.
dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

domaszek70
Alapításának 70. évfordulóját ünnepli Domaszék 2022-ben. A nagyközségi önkormányzat ez alkalomból egy kezdeményezést indít, amelynek keretében a település kulturális értékeire próbálja irányítani a domaszékiek és a település iránt érdeklődők figyelmét. A Domaszék70 elnevezésű kezdeményezés egyik különlegessége, hogy egész évben jelen lesz a domaszékiek mindennapjaiban, ugyanis a szervezők hónapról hónapra készülnek ismeretterjesztő anyagokkal, programokkal, illetve megjelenésekkel, amelyek középpontjában Domaszék történeti és kulturális értékei állnak majd.  Domaszék története színes és fordulatokban gazdag, és bár községként 1952-ig tekint vissza, a település máig tartó fejlődése több évszázados folyamat eredménye. Ennek kapcsán új rovat indul például közéleti folyóiratunkban, a Domaszéki Hírmondóban, amely érdekes, olvasmányos formában dolgozza fel településünk történetét a kezdetektől egészen a legutóbbi évtizedekig ; új értékkel bővül a települési értéktár ; emblematikus örökségünk, a viharharangok és az  útmenti keresztek felújítása kerül kezdeményezésre , emellett vasútmúzeumi látogatással  és még sok más izgalmas élménnyel és tartalommal készül 2022-ben a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat. A jeles évforduló hivatalos ünnepsége a Domaszéki Falunapok lesz július 22-23-án. Cél a települési értékek és identitás – úgy mint az épített örökségek, környezeti adottságok és a közösségi szellem – gondozása és széles körű ismertetése. A kezdeményezéshez szabadon csatlakozhat mindenki, aki kedvet érez ahhoz, hogy bármilyen formában segítse a helyi kulturális értékek népszerűsítésének ügyét.

Ahogy arról előző számunkban is beszámoltunk, a január 25. napjára tervezett képviselő-testületi ülést egy héttől később, február 1-jén tartották. Az év legrövidebb hónapjában ezen kívül még két alkalommal ülésezett a testület. Február 15-én Kocsi Adrienn körzeti megbízott tájékoztatta a megjelenteket az aktuális bűnügyi helyzetről. Beszélt a migrációs problémákról, illetve a polgárőrséggel való szoros, jó együttműködésről. A képviselők elfogadták a település-üzemeltetést végző Domatisz Nonprofit Kft. és Domadrón Szövetkezet 2022. évi költségvetését, illetve megbeszélték azok idei évben várható feladatait, így az útépítéseket, fásítási programot is. Trójáné Dani Katalin Költségvetési Csoport vezető ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét, amelynek beterjesztését a testület rövid eszmecserét követően egyhangúlag elfogadta, ahogy tette azt a könyvtár 2021. évi beszámolójával és 2022. évi munkatervével is. A grémium döntött a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról is, amelynek értelmében az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja március 1-jétől 49.000,- forintra nőtt. Február 22-én a képviselők meghallgathatták az Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját a szennyvíztisztítótelep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról. Szó esett a cég állami tulajdonba kerüléséről is, amellyel kapcsolatban Priváczki-Juhász Zsolt divízió-vezető további tájékoztatást ígért a későbbiekben. A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány 2020. és 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását követően a testület egyenként döntött a civil szervezetek által igényelt pénzügyi támogatásról. A képviselők elfogadták az önkormányzat 2022. évi költségvetését (amelynek részleteiről külön írásban számolunk be), Sziráki Krisztián polgármester 2022. évi szabadság-igénybevételének ütemezését és a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos tájékoztatót. A testület tudomásul vette Baloghné Harcsás Zita lemondását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban viselt tagságáról, megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait   TOVÁBB 

MAK Babakotveny Banner 300x250

A gyermekeknek szánt egyik legkedvezőbb megtakarítás Magyarországon ma a Start-számlán Babakötvénybe fektetett összeg: kiemelt, 8,1% kamatozással gyarapodik, és a számlára rendszeresen befizető családoknak évente állami támogatás is jár hozzá. Start-számlát kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni. A Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti a 42.500 forintos életkezdési támogatást, amit az állam minden újszülött számára biztosít. Start-számlát nem csak a kisbabák részére érdemes nyitni. Azt a gyermek bármely életkorában lehet igényelni, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen. Március 31-ig ráadásul nyerni is lehet vele a Kincstár játékán!

A kincstári Start-számlák száma évről évre növekszik: eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot. Csongrád-Csanád Megyében már 11.300 gyermeknek van ilyen megtakarítása. TOVÁBB