legifoto.jpg

A tisztességes gazdálkodók védelmében indult el a közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER), melynek fő célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom át-láthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és az áfa csalásokra szakosodott bűnözői körök visszaszorításával a feketegazdaság elleni küzdelem. A rendszer célja tehát nem a gazdák terheinek növelése, hanem érdekeik védelme a tisztességtelen piaci szereplőkkel szemben, akik alacsony minőségű, és az áfa csalás miatt olcsó, átcsomagolt im-porttermékeikkel rendszeresen tönkreteszik a magyar termékek piacát.

A mező és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítése. A Kormány 191/2014.(VII.31.) Korm. rendelete mely a címben szereplő feladatot szabályozza 2014. augusztus 1. napjával lépett hatályba. Az árverések kitűzése, az árverési hirdetmény közzététele, az árverés lefolytatása a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságainak feladatkörébe kerültek.

A képviselő-testület 2014. november 27-én tartotta soros ülését. Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: felülvizsgálták a helyi adórendeleteket, mely alapján nem kívánnak új adókat bevezetni és a meglévő adók emelését sem támogatták. Elfogadták a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, mely alapján a belső ellenőr felülvizsgálja a 2014. évi pénzkezelést, vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartásokat, a 2014. évi beszámolót és a gépjárműhasználat rendjét.

Az elmúlt időszakban tapasztalt visszaélésekre tekintettel a Magyar Államkincstár ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a Babakötvény forgalmazása csak és kizárólag a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain történik. Az értékesítés pontos helyszíneiről a Magyar Államkincstár honlapja nyújt tájékoztatást. (www.allamkincstar.gov.hu).

Mivel a Magyar Államkincstár ezen tevékenysége során sem alkalmaz ügynököket, ezért amennyiben a jövőben Önt is felkeresi a Magyar Államkincstár nevében ügynök, kérjük haladéktalanul értesítse a megye szerinti kincstári Igazgatóságot.

Magyar Államkincstár

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak nyitvatartási ideje 2014. december 1-től megváltozik.

Az eddigi tapasztalatok, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével változik a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok ügyfélfogadási ideje. A hétfői és csütörtöki napok nyitva tartása országosan egységes.

A képviselő-testület 2014. október 22. napján tartotta alakuló ülését, melynek során elfogadásra került a polgármesteri program, megválasztották az ügyrendi, a pénzügyi és gazdasági és a humán bizottság tagjait. A testület titkos szavazással Sziráki Krisztiánt választotta főállású alpolgármesternek, továbbá döntöttek a polgármester és alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről.

A Képviselő-testület 2014. szeptember 11- én tartotta utolsó soros ülését. Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: az előző évben 8 civil szervezet kapott pénzbeni támogatást, melynek felhasználásáról kaptak beszámolót a testületi tagok. Áttekintették az elmúlt egy évben az önkormányzat fontosabb beruházásait, elfogadták a 2014. évi költségvetés módosítását és a féléves teljesítésről készült beszámolót.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 29-én, az Otthon Melege Program keretében hirdette meg a Homlokzati Nyílászárócsere Alprogramot. A pályázat 1,1 milliárd forintos keretösszeggel kívánja támogatni a lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentést eredményező energiahatékonysági felújítását. A pályázatokat benyújtani – elektronikus úton – 2014. október 29-én, 0:00 órától lehet.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 22-én, az Otthon Melege Program keretében hirdette meg a Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramot. A pályázat keretében a lakóingatlanok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését eredményező energiahatékonysági beruházások részesülhetnek támogatásban. Az e célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint. A pályázatokat benyújtani – elektronikus úton – 2014. október 22-én, 0:00 órától lehet.