A Település hírei

2021. október 12-én soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület, amelyen elfogadásra került az új közművelődési rendelet. Dr. Temesvári Klára gyermekorvos feladatellátási szerződése december 31-én lejár, ennek 2022. március 31-éig tartó meghosszabbításához is hozzájárult a testület. 2 önkormányzati és 1 magántulajdonú ingatlan cseréjéről is döntés született, illetve elfogadásra került a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javítóÖnkormányzati Társulás 2020. évi szakmai beszámolója és költségvetési beszámolója, valamint a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi szakmai beszámolója, illetve költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása. Az október havi soros képviselő-testületi ülést a közmeghallgatással egybekötve, október 26-án, a Domaszéki Sportcsarnokban tartotta a grémium. Az itt elhangzottakról külön cikkben számolunk be. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-estületi ülés tervezett időpontja 2021. november 23. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezető

NTAK nagy

Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében – minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 2021. november 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott – a vendéglátó szoftver alkalmazásával –   TOVÁBB 

hulladek sziget

Tájékoztatjuk a Tisztelt domaszéki lakosságot, hogy 2021.10.01-től Domaszék belterületén az összes szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésre kerül!  A továbbiakban a hulladékudvarban lesz lehetősége a szelektíven gyűjtött hulladékot elhelyezni nyitvatartási időben annak, aki érvényes szemétszállítási szerződéssel rendelkezik és domaszéki lakos. A megszüntetett lerakók helyére a fenti határidő után a szemét elhelyezés illegálisnak minősül, mely tevékenység szankciót von maga után. A belterületi házhoz menő szelektív gyűjtésre a megszüntetés nem vonatkozik. Az ilyen jellegű szelektív gyűjtéssel kapcsolatban azonban felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kézzel mozgatható bekötegelt papírhulladékot, és az átlátszó zsákban elhelyezett szelektív hulladékot is elszállítja a szolgáltató, amennyiben az a szelektív kuka mellé kerül kihelyezésre az elszállítás időpontjában. Zöldhulladék esetén szintén elszállítja a szolgáltató a kuka mellé kihelyezett, kézzel mozgatható tömegű összekötegelt zöldhulladékot – gallyakat.

Igazi példaképek között népszerűsíthették tevékenységüket a szentesi Információs és Koordinációs Pont (IKOP) fogyatékosságügyi tanácsadói augusztus 27-29. között. A VII. Speciális Olimpia Nemzeti Nyári Játékokon mutatkoztak be, ahol minden a sport iránti szeretetről és a fogyatékos személyek fantasztikus kitartásáról és ügyességéről szólt.

A VII. Speciális Olimpia Nemzeti Nyári Játékokat idén Szentesen, Szegváron és Szegeden rendezték meg, 55 egyesület mintegy 800 sportolójának részvételével. A három napon át tartó különleges rangadó egyben előválogatója volt a 2023-as berlini Nyári Világjátékoknak. A sportolók ezúttal 16 sportágban – asztaltenisz, bocsa, görkorcsolya, tollaslabda, tenisz, úszás, torna, judo, erőemelés, atlétika, labdarúgás, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, mozgásélmény, bowling – mérhették össze teljesítményüket.

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 1989 óta rendez sporteseményeket enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékkal élők és halmozottan sérült személyek számára. A speciális olimpián kívül a MSOSZ évente több mint 50 versenyt, edzőtábort szervez. Ezeken a versenyeken a speciális igényű sportolók bemutathatják, hogy nem csak teljes értékű életet képesek élni, de komoly sportteljesítményekre is képesek. Talán ezért is volt a közönség körében népszerű az olimpiai faluban lévő IKOP-stand, ahol az érdeklődők tájékozódhattak a MONTÁZS projekt keretében működő országos IKOP-hálózatról.  TOVÁBB 

2021. augusztus 31-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, ahol több meghívott vendég is tiszteletét tette. Az FBH-NP Nonprofit Kft. képviseletében Schauer Tamás és dr. Balics István, valamint a Móraép Kft. vezetője, Németh Attila tájékoztatták a testületet a hulladékkezelési közszolgáltatás 2020. évi működéséről. Hős Zoltán alezredes és Dávid János főtörzsőrmester, körzeti megbízott Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020. évben tett intézkedésekről számoltak be, míg Bába János az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2020-21. évi tevékenységéről tájékoztatott. Sor került az Alfödvíz Zrt. 2020. évi közműszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadására is. Módosításra került a Domaszéki Kincskereső Óvoda Alapító Okirata. A grémium elfogadta a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét, a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása nevű projekttel kapcsolatos korrekcióról szóló, illetve a településképi állásfoglalásról szóló tájékoztatót. A DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet munkájáról, különös tekintettel a falunapi rendezvényről Faragó Mária számolt be. Az ülés végén a testület döntött a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről, amelynek részleteiről már olvashattak. A szeptember havi soros ülést 28-án tartotta a testület, ahol szintén több meghívott vendég megjelent. Dr. Holubán Csilla a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal 2020. évi munkájáról tájékoztatott, dr. Kispéter Anett pedig a Fogorvosi Rendelő tevékenységéről számolt be. TOVÁBB  

2021. augusztus 3-án soron kívüli képviselő-testületi ülés megtartása vált szükségessé, amelyen döntés született arról, hogy a Domaszéki Termék tér elnevezésű helyi termelői piac üzemeltetését a továbbiakban Domaszék Nagyközségi Önkormányzat látja el. Ehhez a helyi termelői piac üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására is szükség volt. A testület a külterületi helyi közutak fejlesztése, valamint a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázatokon való indulásról szóló korábbi határozatokat is visszavonta, illetve módosította; előbbi esetében új határozat került elfogadásra. A grémium döntött még a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása tárgyú pályázaton indulásról, valamint a helyi vízmegtartást segítő, LIFE-MICACC című projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodás aláírásáról is. Az augusztus havi soros képviselő-testületi ülés lapzártánkat követően, augusztus 31-én kerül megtartásra, az itt született döntésekről októberi lapszámunkban olvashatnak. Minden döntés megtekinthető a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. szeptember 28. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Ahogyan előző lapszámunkban is jeleztük, a képviselő-testület hosszú szünetet követően 2021. június 29-én ülésezett először az idei évben. Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesteri kinevezésének következtében szükségessé vált a bizottsági tagságok felülvizsgálata. Az Ügyrendi Bizottság új elnöke Simon-Jójárt Renáta, új tagja pedig Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt DobóTamás). A Humán Bizottság új elnöke Kardos Rolland, új tagja Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt Simon-Jójárt Renáta, Varga-Asztalos Ágnes és Farkasné Kapás Alexandra). A Pénzügyi és Gazdasági, illetve a Településfejlesztési és-üzemeltetési Bizottságok tagságában nem történt változás. A testület elfogadta a 2021. évi munkatervét, dr. Kőrösi Gábor és dr. Kovács Zsuzsanna háziorvosok beszámolóit.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatója mellett elfogadásra került a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi beszámolója, valamint a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2020. évi költségvetési beszámolója is. A grémium döntött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázatokon való indulásról, valamint a LIFE-MICACC projekt C5 akciójában való részvételről is. Elfogadták a Tappancs Állatvédő Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás   TOVÁBB