legifoto2.jpg

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás", amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 2013-ben is meghirdeti a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatást, az egyes állatbetegségek megelőzésére, illetve leküzdésére, valamint az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeire fordítható támogatást. A rendeletek az április 30-ai Magyar Közlönyben jelentek meg.

Hétfőtől a Bécsi körút 5 szám alatt fogadja ügyfeleit a Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

A költözés miatt az ügyfélfogadás a hét hátralévő munkanapjain szünetel, de május 6-tól a korábban megszokott rend szerint, már az új helyen működik.

Varga Márta

kommunikációs vezető

Forrás:www.csmkh.hu

2013. január 1. után azt a kutyát, amelyikbe nem helyeztek chipet, veszettség ellen nem olthatom be. Május hónapban az összevezetéses oltási helyeken chipet nem helyezhetek be. Az összevezetéses oltások kivételével rendelőnél és háznál elvégezhető a chipek behelyezése az oltással együtt.

Dr. Herczeg István állatorvos

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Domaszék településen a KSH elnöke által 2013. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatfelvételeket végez.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyilvántartási száma és neve:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei (havonta).

Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtjuk végre.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A felvételek során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

a 62/623-800-as telefonszámon a szegedi főosztály munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

Végh Zoltán főosztályvezető

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanok előtt a közterületen lévő földmedrű és burkolt medrű csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása is az ingatlan tulajdonosok feladata. Külön felhívom a figyelmüket, hogy ez a már kiépített burkolt medrű vízelvezető rendszerre is vonatkozik. Az árkok tisztántartása a víz akadálymentes továbbjutásának biztosítása az ingatlantulajdonosok rendeletben szabályozott kötelezettsége.

Dr. Csányi Imre jegyző

A Képviselő-testület március 13-án rendkívüli testületi ülést tartott és az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1.) Iskolabusz további működéséről szóló döntés
2.) Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló szándéknyilatkozat
3.) Egyebek
Zárt ülés keretében:
4.) Döntési javaslat
5.) Domaszéki Teleház bérbeadásával kapcsolatos döntés

Az első napirendi pont keretében döntöttek, hogy egy megállapodást kötnek a Klebelsberg Intézményfenntartó központtal, az iskolabusz állammal közösen történő működtetése érdekében.
A második napirendi pont keretében egy szándéknyilatkozatot fogadott el a testület a Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről. A domaszéki óvoda és a könyvtár (előre láthatólag) 2013. szeptember 1-től visszakerülnek helyi önkormányzati fenntartásba.

Április 15-től újabb ügyfélszolgálat kerül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Deák Ferenc utcai épületébe: a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ellátási részlegének ügyfélszolgálata a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Fő fasor 16-20. szám alatti épületéből kerül a belvárosba.

Az ügyfelek hétfőtől már a Deák Ferenc u. 17. szám alatti épület II. emeletén találhatják meg a rehabilitációs ellátásokkal fogalakozó munkatársakat, akik az Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati helyiségében végzik mostantól feladatukat az ismert nyitva tartási időben:

H-SZ.: 8:00 - 15:30-ig

Cs.: szünnap

P.: 8:00 - 12:00 óráig

Varga Márta
kommunikációs vezető

Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény szerint - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szerdán az MTI érdeklődésére.A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz miatt bekövetkezett, legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A belvízkár szempontjából a káresemény időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a káreseményt első alkalommal észlelték.
A benyújtott kérelmek alapján a termelő akkor válik jogosulttá a kárenyhítő juttatásra, amennyiben a káresemény következtében üzemi szinten 30 százalékot meghaladó hozamérték csökkenése állapítható meg, erre pedig csak a gazdasági év végén, a betakarítás után van lehetőség.