A Település hírei

A képviselő-testület 2013. szeptember 12-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Többek között az alábbi döntéseket hozták: az International Visegrad Fund pályázati kírásra „Wake of the our common past" című pályázat benyújtásáról, mely a rendezvények finanszírozását célozza meg. Az önkormányzat beruházásainak áttekintéséről szóló beszámolót is elfogadta a testület (vázlatos beszámoló az előző havi Hírmondóban olvasható volt). A rendezési terv módosításáról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul vették. Elfogadásra került a 2013. évi költségvetés féléves teljesítéséréről készült beszámoló. Döntés született az egyik önkormányzati bérlakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról. A testületi tagok a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről döntött a Kft-be történő új települések belépése miatt.

kozteruletekrolAz ingatlan tulajdonosa, más törvényes jogcímen használója köteles gondoskodni: az ingatlannal határos közterületek, így különösen a járda, ennek hiányában egy méter széles sáv hó- és síkosság mentesítéséről, valamint az ingatlan és az útburkolat közötti zöldsáv tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlan és az útburkolat közötti nyílt árok és ennek műtárgyai, így különösen az átereszek tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Tisztelt Érdeklődő! Leendő ARANYKALÁSZOS GAZDA!
Aranykalászos gazda OKJ-s képzést kínálunk Önnek, mivel az előkészítés alatt álló jogszabályok tovább szigorítják majd a földhasználattal, földtulajdonlással kapcsolatos jelenlegi szabályrendszert, így aki nem készül fel a változásokra könnyen jövedelem nélkül maradhat. A 2013. december 15-én hatályba lépő új földtörvény rendelkezése szerint földművesnek az számít majd: „aki Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik", illetve a támogatások megpályázása esetén legalább Aranykalászos gazda képzettséggel kell rendelkeznie!

menjunk nyugatraEgyesületünk a hagyományoknak megfelelően kirándulást szervez a nyugati ország részbe és Ausztria fővárosába, Bécsbe.

Indulás: 2013. október 26-án

Haza érkezés: 2013. október 29-én

Utazás: busszal.

Szállás: szállodában és kollégiumban igény szerint 2 vagy 3-4 ágyas, saját fürdőszobás szobákban

Étkezés: reggeli és vacsora.

ovihirekMosolyogva, derűsen, várakozással teli érkeztek a kisgyermekek szeptember első napjaiban az óvodába. 7 csoportban 157 gyerek kezdte meg a változásokkal teli 2013/2014-es nevelési évet. A Domaszék- Röszke ÁMK megszűnésével 2013. szeptember 1-től immár a Domaszéki Kincskereső Óvoda nevet viseli intézményünk. A TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0102 „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban” című pályázat keretein belül az óvoda dolgozói különböző továbbképzéseken vettek részt a nyár folyamán.Két csoportba asztalok és székek kerültek beszerzésre, és az udvari eszközök telepítése is megkezdődött a pályázati forrásból.

pályázati összefoglalóMint azzal sokan tisztában vagyunk, lassan közeledünk a 2007-2013-as EU programozási időszak végéhez. Ebben az időszakban Önkormányzatunk számos fejlesztési lehetőséghez és pályázati forráshoz jutott hozzá. Annak ellenére, hogy a források az időszak végén apadnak, az utóbbi egy évben nagyon sok projektet kezdtünk meg, fejeztünk be, illetve számos új pályázatot is benyújtottunk, melyek elbírálása folyamatban van. Az alábbi összefoglalásban egy rövid tájékoztató szerepel az elmúlt egy év munkájáról.

2013. augusztus 14-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott a képviselő-testület, ahol döntöttek a víziközmű vagyon térítésmentes átruházásról szóló megállapodás elfogadásáról. TVI Kft. bizonyos fejlesztéseket hajtott végre a víziközműveknél. A jogszabály előírja, hogy ha a fejlesztések nem állami vagy önkormányzati beruházásban valósulnak meg, akkor a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Domaszék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer vagyonának értékeléséről készített szakvéleményt is jóváhagyta.

Dobó SzilveszterDobó Szilveszter helyi díszpolgárunk, képviselőtestület tagja ünnepélyes keretek között  Csongrád Megyei Közigazgatási díjat vett át  2013. augusztus 20-án, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban rendezett ünnepségen. A díjat  50 éves  közigazgatásban eltöltött  munkásságának elismeréseként vehette át Magyar Anna országgyűlési képviselőtől, Csongrád Megyei Közgyűlés elnökétől.A Radnóti Miklós Gimnázium elvégzése után 1963-ban a Domaszéki Községi Tanácsnál kezdett el dolgozni.