Domaszék Nagyközségi Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/1999. (V. 10.) Kt. számú

r e n d e l e t e

 a 14/1999.(VII. 2.) Kt. és a 3/2005. (I.25.) Kt. rendelettel módosított a

Domaszék Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a./ pontja alapján biztosított jogával élve díszpolgári cím adományozásának rendjéről önkormányzati rendeletben dönt.

Az "Egyéb kitüntető címekről" szóló helyi rendeletet 2007-ben fogadta el a testület.
Az alábbi kitüntetéseket adtuk át a falunapokon:
- 2006. Engi Zoltán egyéb kitüntető cím
- 2007. Szabó Miklós "Domaszékért"
- 2008. Tölgyes Jánosné Bálint Ibolya "Domaszékért"
- 2009. Herczeg Ferencné, Herczeg Lászlóné nyugalmazott pedagógusok "Ifjúságért"
- 2010. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, Szeged MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága képviselője "Domaszékért"
- 2011. Karácsonyi László nyugdíjas pedagógus "Domaszékért"
- 2013. Sóki Károly plébános "Domaszékért"
- 2014. Nógrádi Zoltán, Magyar Anna "Domaszékért"
- 2015. dr. Kovács Zsuzsanna, dr. Kozma Anna "Egészségért", Ótottné Greguss Éva "Ifjúságért", Köteles Mária, Gunics Endre "Kiváló Domaszéki Sportoló"
- 2016. Száraz Ferdinánd "Domaszékért"
- 2017. "Domaszékért"Pap Istvánné, dr. Sebők György - "Ifjúságért" Ábrahám Antal Ignácné, Csóti Mária

Díszpolgárok:

159/1999. (VI. 30.) KT.

 Nagy Mihály

160/1999. (VI. 30.) Kt.

 Tombácz Géza

175/2000. (VI. 7.) Kt. 

Dobó Szilveszter

239/2001. (VI. 18:) Kt.

 Laczkó Ferenc

240/2001. (VI. 18.) Kt.

Bába János

220/2002. (VI. 12.) Kt.

Berta Szilveszter

258/2003. (VI. 24.) Kt.

Gálig László

257/2003. (VI. 24.) Kt.

Kiss György

220/2004. (VI. 8.) Kt.

Dobó József

221/2004. (VI. 8.) Kt.

Koza Józsefné

40/2005. (I. 25.) Kt.

Takács László

 228/2006. (VI.27.) Kt.

 Dr. Kálló Antal Attiláné

115/2017. (V.30.) Kt. h.
Máriai Franciska