domaeszek_kepeslap_2005.jpg

ÖNKORMÁNYZAT

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok:

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Hivatalos név: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Székhely: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
postai címe: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
telefonszáma: 62/284-011
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlapja: www.domaszek.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei : 0662/284-011
ügyfélfogadás helye : 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: 8 órától 12 óráig
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8 órától 12 óráig

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Polgármesteri Hivatal, mint egységes hivatal, csoporttagozódásban végzi feladatát.
A csoportok elnevezése
Igazgatási Csoport
Szervezési és Jogi Csoport
Költségvetési Csoport
Adóügyi Csoport

Szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
vezető neve: Kispéter Géza
beosztása: polgármester
telefonszáma: 62/284-011/122
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
vezető neve: Dr Csányi Imre
beosztása: jegyző
telefonszáma: 62/284-011/121
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
vezető neve:Tanács Éva
beosztása: csoportvezető
telefonszáma: 62/284-011/113
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Csoport
vezető neve: Papdiné Megyeri Csilla
beosztása: csoportvezető
telefonszáma: 62/284-011/118
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoport
vezető neve: Pintér Lászlóné
beosztása: csoportvezető
telefonszáma: 62/284-011/132
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

szervezeti egységek: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport
vezető neve: Dr. Csányi Imre
beosztása: jegyző
telefonszáma: 62/284-011/111
elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Domaszéki Kincskereső Óvoda
székhelye: Domaszék
postai címe: 6781 Domaszék, Ady Endre utca 14.
telefonszáma: 62/284-065
telefaxszáma: 62/284-065
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlapja:www.kincskeresoovoda.com

Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Domatisz Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgató: Kalmár István
Havi javadalmazása: 200.000 Ft/hó
székhelye: Domaszék
postai címe: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
telefonszáma: 30/9161341
telefaxszáma:
elektronikus levélcíme:
honlapja:
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Hétfőtől csütörtökig 7.30 - 14 óráig
pénteken 7.30 – 12 óráig

Alapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
Az alapítvány neve: Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány
székhelye: Domaszék, Köztársaság tér 1.
alapító okirata: PK.60.215/1995/14
kezelő szervének tagjai: Szűcs Imréné
Kispéterné Kotogán Erzsébet

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A lap neve: Domaszéki Hírmondó
    a szerkesztőség neve és címe:Domaszéki Polgármesteri Hivatal
                                                              6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
                     a kiadó neve és címe:DOMATISZ Nonprofit Kft

                                                    6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
            a főszerkesztő neve  Papdiné Megyeri Csilla

Felettes, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének hivatalos neve:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

A kormány területi államigazgatási szerve

Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde

Főigazgató: Dr. Mikecz Péter

Megbízott igazgató: Zakar Péter

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: (62) 680-663

Fax: (62) 680-601

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Sajtóreferens elérhetősége

Varga Márta

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 70/337-2689

honlapja: http://www.csmkh.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Szervezeti és működési szabályzat

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Hatósági ügyek intézésének rendje

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

POLGÁRMESTER: Kispéter Géza
Tel: 62/284-011/122

ALPOLGÁRMESTER: Sziráki Krisztián
Telefon: 62/284-011/114

JEGYZŐ : Dr. Csányi Imre
Tel: 62/284-011/121
A hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: 8 órától 12 óráig
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8 órától 12 óráig

Tel.: 62/284-011
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

a.) Igazgatási Csoport

Tanács Éva (csoportvezető)
Tel:062/284-011/113
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bodnárné Oláh Gyöngy
Tel: 284-011/113

Szűcs Józsefné
Tel: 284-011/112

b.) Szervezési és Jogi Csoport

Papdiné Megyeri Csilla (csoportvezető)
Tel: 62/284-011/118

Dóczi Anikó
Tel:62/284-011/117

Ábrahám Zoltán
Tel: 62/284011/115

c.)Költségvetési Csoport

Pintér Lászlóné (csoportvezető)
Tel:62/284-011/132

Csala Beáta

Tel:62/284-011/116

Dobó Andrea

Tel:62/284-011/116

Trójáné Dani Katalin

Tel:62/284-011/116

Tombácz Zoltán
Tel:62/284-011/119

d.)Adóügyi Csoport

Dr.Csányi Imre (csoportvezető)
Tel: 62/284-011/121

Kiriné Bende Gabriella

Tel.:62/284-011/111

Tombáczné Balla Anikó

Tel:62/284-011/111

Borsos Géza
Tel: 62/284-011/111

ÜGYINTÉZÉS

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

hulladékkezelési közszolgáltatás
a település szilárd és folyékony hulladéka szervezett elszállítása
Szolgáltató:Csongrád Megyei Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.
Többször módosított 14 /1999. (X.1.) Kt. rendelete a település szilárd és folyékony hulladéka szervezett elszállításáról

http://szkht.hu

http://www.telepulestisztasag.hu

kéményseprő-ipari közszolgáltatás
a lakásban vagy más helységben épülő, vagy használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, valamint tartozékai azok műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, valamint szakvélemény adása
Szolgáltató: Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.)
Többször módosított 10/2008. (III. 27.) Kt. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

http://www.kemenytisztitas.hu/

Ivóvíz ellátása, csatorna szolgáltatás
Egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvíz szippantás, szennyvíz elvezetés, tisztítás
Szolgáltató: Alföldvíz Zrt.
Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei: https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/irodaink-elerhetosegek
Telefon: 80/922-334
Fax: 66/523-232
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teljeskörű közvilágítás
Közvilágítás ellátása
Szolgáltató: NKM Áramszolgáltató Zrt.

Hibabejelentés:

(62) 565 881 (a hibabejelentés fogadást az NKM Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes üzemelteti)

A hibabejelentés menüpontjai:

1. Közvetlen életveszéllyel kapcsolatos bejelentés

2. Hálózati károkozással kapcsolatos bejelentés*

3. Áramellátás hiányának bejelentése*

4. Közvilágítási hibával kapcsolatos bejelentés

*Az ügyintézéshez kérjük, készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosítóját, amelyet áramszámlája utolsó oldalán, kiemelt vastag számmal talál!

Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center)

Telefonos ügyfélszolgálatunkon a nap 24 órájában, a hét minden napján várjuk hívását:

06 62 565 600

Amennyiben Ön már szerződött ügyfelünk, kérjük készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosító számát a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adózok nyilvántartása

Szociális juttatások nyilvántartása

Népességnyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.)Korm rendelet 2. mellékletében foglaltak szerinti nyilvántartás a "Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében"

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Szerkesztőség:
               Domaszéki Polgármesteri Hivatal
               6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
               Telefon: 284-011, fax: 284-187.
               e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft

Felelős szerkesztő: Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: Dóczi Anikó, Ótottné Gregus Éva, Újváriné Koczkás Orsolya, Engi Józsefné.

Tördelő: Tombácz Zoltán

Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: Regio System Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Bizottsági ülések
Testületi ülések

ÉVES MUNKATERV

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Bizottsági ülések
Testületi ülések
Helyi rendeletek

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Az Önkormányzat által pályázat kiírásra nem került sor.

Közérdekű adatok igénylése, közzétételi listák

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

Vizsgálatok, ellenőrzése nyilvános megállapításai

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Költségvetések, beszámolók, költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók, az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, mósosításának és végrehajtásának rendje.

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések