Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, a közös birtokosok - egymás közötti viszonyuk alapján - egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre.
Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmi eljárások alapjául szolgáló jogszabályok:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1. § - 5:12. §
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Illetékköteles: a kérelmen 3000 Ft illetéket kell leróni.

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM (docx)

A jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatvány elérhető: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalon. V-P-12-01-01 számú elektronikus űrlap.

Használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.


Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ügyintéző: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző.
Ügyintézési határidő: 15 nap.

Tel.: 62 / 284-011 / 121

Mobil: +36 30 / 338-2166

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig