legifoto.jpg

A képviselő-testület 2014. december 11-én tartotta az év utolsó ülését, és az alábbi fontosabb döntéseket hozták: a Domaszéki Hírmondó, DomaszékTV, önkormányzati weboldal hirdetési díjai és a Sárkányhegyi Közösségi Ház bérleti díjait nem módosították, az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérét kisebb mértékben, 1,7 %-kal megemelték, elfogadásra került a 2015. évi önkormányzati munkaterv (a www.domaszek.hu honlapon olvasható), az önkormányzat 2015. évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet.

Dr. Vass Éva fogszakorvos tulajdonába került a fogászati praxis és beadványában kérte, hogy a képviselő-testület végleges feladatátadási szerződést kössön személyével. A testület a döntést a következő soros ülésig elnapolta. Az Alföldvíz Zrt. által beterjesztett előterjesztés alapján elfogadták a viziközmű-hozzájárulás mértékének változását, továbbá elfogadták a 2014. évi költségvetés második módosítását is.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csillaszerkesztő