legifoto.jpg

parlagfűIdőjárás: Július első felében szokatlanul esős időjárás jellemezte a megyénket. Míg 2012-ben 6-18 mm, 2013-ban pedig 0-19 mm csapadék hullott ebben az időszakban, addig idén 60-127 mm-t regisztráltunk. A minimum hőmérsékletek 10-20 °C, míg a maximum hőmérsékletek 17-33 °C között mozogtak.

Fenológia állapotok:

(megyei szinten)

Őszi kalászosok: aratásuk vontatottá vált,

Őszi repce: betakarítása is lelassult,

Kukorica: virágzás,

Napraforgó: virágzás közepe- vége,

Meggy: szedése végéhez közeledik,

Alma, körte: gyümölcsfejlődés,

Őszibarack, kajszibarack: gyümölcsérés, korai fajták betakarítása,

Szőlő: borsó nagyságú bogyók, fürtlehajlás,

Burgonya: bogyóérés, öregedés,

Vöröshagyma: termésérés stádiuma jellemzi.

Növényvédelmi helyzet:

A mezei pocok (Microtus arvalis) populációk a talpon álló búzákban tovább folytatják kártételüket. Ahol megkezdték vagy már befejezték az aratást, ott egyre jelentősebb az átvándorlásuk a szomszédos táblákba. Kukorica, napraforgó, cukorrépa, lucerna, paprika, stb. állományokban egyre több járat, valamint egyre több rágás nyom, illetve szaladgáló egyed jelzi jelenlétüket. Idei tapasztalatok alapján az őszi kalászosok termésmennyiségét akár a felére is csökkenthetik.

Felhívjuk a földhasználók figyelmét, hogy a betakarítás utáni tarlóhántás, mélyszántás nagymértékben gyérítheti a populációkat, illetve minden talajművelés kedvezően hat a pocok egyedszámának csökkentésére! Az agrotechnikai védekezéseket mihamarabb meg kell kezdeni a tarlón, ezáltal is akadályozva a szaporodásukat, vándorlásukat!

Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer július 31-ig alkalmazható! Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve tarlóra kijuttatni nem engedélyezett, mivel a készítmény melegvérűekre kifejezetten veszélyes, így a ragadozók az elhullott állatokat összeszedve maguk is mérgezést szenvedhetnek el. Ilyen esetekben a növényzettel borított áttelepülési célként szolgáló kultúrák szegélykezelése javasolt!

A vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) rajzása folyamatosan magas szinten mozog, naponta átlagosan 63 egyedet fog a feromoncsapda.

Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) első imágói megjelentek.

Megyénkben szinte minden korán kikelt parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) generatív fázisba fordult azokon a helyeken, ahol elmaradtak a védekezések. Az idősebb tövek virágzati tengelye 5-10 cm. A szórványkelések (tarlókon, nyírt területeken) ahol a növénymagasság 10-60 cm közötti, a nagymennyiségű csapadék hatására robbanásszerű fejlődésnek indultak. A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles a virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot folyamatosan fenntartani.

A mezei hörcsög (Cricetus cricetus) populációk egyre erősödnek a megyénk északi részén, a homokos területeket kerülik.

Őszi kalászosok: Az állományok már a holt fázisban vannak. A lábon álló búzáknál a gyomosodás kezdi megnehezíteni az esőzések utáni betakarítást. Emellett a mezei pocok populációk is tetemes károkat okoznak továbbra is.

Repce: A betakarítható termésmennyiség folyamatosan csökken a csapadékos időjárás következtében.

Kukorica: A kukoricamoly lárva kártétele szórványosan okoz gondokat. A kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) imágók megkezdték érési táplálkozásukat, sok helyen a bibeszálakon csoportosan jelennek meg. A gyapottok-bagolylepke(Helicoverpa armigera) rajzása a következő hetekben várható!

Napraforgó: A mezei poloskák(Lygus spp.) kártétele gócokban számottevő. A mezei pocok betelepülését egyre több táblában jelzik a kidőlt napraforgók, amelyek szártövében a rágás nyom utal arra, hogy nem a sok eső hatására dőlt ki a növény, de erre is láthattunk példát. A peronoszpóra (Plasmopara halstedii) és a fehérpenészes rothadás(Sclerotinia sclerotiorum) fertőzés következtében a fertőzött tövek teljesen elhalnak. Helyenként fómás szárfoltosság (Phoma macdonaldii) és alternáriás betegség(Alternariaster helianthi) tünetei is észlelhetőek. A botrítiszes tányérrothadás (Botryotinia cinerea) tünetei is megjelentek foltokban, de nem csak a tányéron. A reggeli harmatoknak köszönhetően egyre jobban számítanunk kell a fellépésére. A levéltetű(Aphididae) kolóniák is ismét terjedőben vannak.

Burgonya: A burgonyabogarak (Leptinotarsa decemlineata) egyedeit több helyen gyérítette az elmúlt napok időjárása, ugyanakkor a burgonyavésznek(Phytophthora infestans) rendkívül kedvezett az idő. Ahol azonnal nem védekeznek ellen, ott az egész állományt megsemmisítheti a következő napokban!

Fűszerpaprika: A baktériumos betegségek (Pseudomonas spp., Xanthomonas vesicatoria) ellen folyamatosak a védekezések, de ennek ellenére is egyre rosszabb állapotba kerülnek a növények. A bagolylepkék(Noctuidae) lárvái helyenként jelentős kárt okoznak a rágásukkal. A levéltetű fertőzés gócokban figyelhető meg.

Vöröshagyma: A szürkepenész (Botrytis spp.), a peronoszpóra(Peronospora destructor) és az alternária(Alternaria porri) a legtöbb táblában észlelési szinten vannak jelen.

Petrezselyem: Lisztharmat (Erysiphe heraclei)ellen szükséges védekezni a megyénk keleti részén.

Gyümölcsös: A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék nagyon komoly károkat okozott helyenként a termésekben. Az azonnali vízfelvétel következtében megrepedtek a gyümölcsök, amelynek következtében már a fákon rothadásnak indultak a termések, ami a minőség mellett a mennyiséget is nagymértékben csökkenti a betakarításnál, amellett, hogy a szedéseket is megsürgeti ez a folyamat. Almásokban a ventúriás varasodás(Venturia inaequalis) fertőzési nyomása erőteljes. Az almafalisztharmat(Podosphaera leucotricha) tünetei sem gyengülnek. Meggyesekben a zöld cserebogár(Anomala vitis) és a rezes cserebogár (Anomala dubia) imágókból átlagosan 21 egyedet fognak naponta a csapdák Kistelek környékén. A lombosfa-fehérmoly (Leucoptera malifoliella) ésa barackmoly (Anarsia lineatella) rajzása hullámzó. A keleti-gyümölcsmoly(Grapholita molesta), az almamoly (Cydia pomonella) és a szilvamoly(Grapholita funebrana) rajzása folyamatos.

Szőlő: A peronoszpóra (Plasmopara viticola) és a lisztharmat(Uncinula necator) robbanásszerűen terjednek. Az amerikai szőlőkabóca(Scaphoideus titanus) első imágói megjelentek a megyénkben.

Összeállította: Simon Natália

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága