legifoto.jpg

2018. január 22-én, hétfőn délután 17 órától közmeghallgatást tartott Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kispéter Géza polgármester vezetésével. Ez az esemény tulajdonképpen egy nyilvános testületi ülésnek számít, ahol a megjelent lakosok feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményeiket a település vezetői részére. Az ülésen jelen volt még B. Nagy László országgyűlési képviselő, Magyar Anna a megyei közgyűlés alelnöke, Kollár Krisztián r. százados a Szegedi Rendőrkapitányság képviseletében, Varga Pál r. tzls. körzeti megbízott, Budai Zoltán Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. képviselője, Bába János (szakaszmérnök), Pataki Dávid az ATIVIZIG képviselője, Madai Győző, a DAKK képviselője, és az Alföldvíz Zrt. képviseletében: Tari János, Marinki Márta, Godó Imre.

Kispéter Géza polgármester beszámolt a 2017. évben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról és a jövőben zajló falufejlesztési elképzelésekről.

Összefoglalva az alábbiakról tájékoztatta a megjelenteket: Domaszék lakossága 2013-ban 4944 fő, 2014-ben 4975 fő, 2015-ben 5004 és 2016-ban 5073 és 2017-ben 5087 főre emelkedett. A gyarapodás meghatározza a fejlesztés fő irányait: a nevelési, oktatási intézmények fejlesztését, a víz-, szennyvízszolgáltatás, csapadékvíz-elvezetés kapacitásbővítését. 2017-ben ünnepelte a település önállóságának 65. évfordulóját. Ez az évforduló és az 5000 fő feletti lélekszám megalapozottá tette, hogy a település a nagyközségi címet viselje. Sikeres gazdasági évet tudhatnak magunk mögött, jellemző volt a takarékosság, jelentős megtakarítással rendelkezik az önkormányzat. Több pályázatra megkaptuk a finanszírozást, mely már az önkormányzat számláján van, rendelkezésre áll a beruházások elkezdéséhez. Ez is indokolja a magas költségvetési főösszeget. A civil szervezeteket is támogattuk, és az önként vállalt feladatokra is volt forrása az önkormányzatnak, mint a bölcsődeüzemeltetés, iskolabusz működtetése, Sárkányhegyi Közösségi Ház működtetése, Vasútmúzeum fenntartása, falunap, és böllérnapi rendezvények, Katalin bál. Az adósságkonszolidáció óta, ami 2013-ban volt, nem vett fel hitelt az önkormányzat.

Az intézmények működésének bemutatása után a jelenlegei beruházásokról és a pályázatokról is szó esett, melyek a következőek: A Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Sportcsarnok épületeinek komplex energetikai korszerűsítése, a Judoterem kialakítása, ipari terület kialakítása, helyi identitás és kohézió erősítése, szövetkezeti pályázatok, az óvoda és iskola könnyebb megközelíthetősége érdekében kerékpárút építése, közvilágítás fejlesztése. Itt esett szó a jelenleg is Domaszék területén zajló csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséről, illetve az Ady Endre utcában hamarosan elkezdődő aszfaltozásról is.

Az ipari park kialakítása kapcsán elhangzott, hogy a nettó 290 millió Ft összköltségű pályázat keretében, a 2016 nyarán megvásárolt fejlesztési területen megvalósul 17 db 2000-4000 nm közötti ipari ingatlan. A telkek csapadékvíz elvezetése, a villamos- gáz és telekommunikációs hálózattal történő ellátása megvalósul, továbbá kiépül egy telepi vízhálózat és tüzi víztároló is. A terület megközelítésre 1,7 km hosszan aszfaltút fog vezetni, aminek megépítése szintén a projekt része. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése és a támogatási összeg lehívása zajlik.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Domaszéken” című pályázatunk fő célja, hogy a helyi közösség szerepvállalása megerősödjön és egy együttműködő közösség jöjjön létre. A projekt szakmai tartalmának megvalósítását, egy közösségfejlesztő alkalmazása segíti majd elő. A projekt teljes költsége 25.000.000 forint 100%-os intenzitás mellett.

Elkezdődött a közvilágítás fejlesztése a zártkertekben és a külterületen is. A fejlesztésénél elsődleges cél volt a fontosabb csomópontok és buszmegállók megvilágítása, de szeretnék a következő ütemben a beruházást továbbfejleszteni.

A nyár folyamán két szociális szövetkezet alakult. Az alábbi szövetkezeteknek kötelezően tagja az önkormányzat:

- DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet

Alapvetően útkarbantartásra, közterület fenntartásra vonatkozó munkák elvégzésére alakult, kiegészítve egy modern földmérési feladatkörrel, ami az önkormányzat telekvitás ügyeinek pontos meghatározásában jelentős segítséget fog nyújtani. A pályázat teljes igényelt összeggel támogatásban részesült. A tevékenység végzésére vonatkozó eszközök beszerzése folyamatban van.

- DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Szociális Szövetkezet

Alapvetően a TOP pályázatból megvalósuló óvodai konyha üzemeltetésére jött létre. Alkalmazottai, a konyha személyzetét fogják adni.

A másik tevékenységi terület egy zöldség-gyümölcs ellátási hálózat kialakítása és üzemeltetése, különös figyelmet fordítva a friss helyi termékek fogyasztókhoz juttatására.

A pályázat teljes igényelt összeggel támogatásban részesült. A tevékenység végzésére vonatkozó eszközök beszerzése ennél a szövetkezetnél is folyamatban van.

A megjelent lakosság a fúrt kutak bejelentésével, a csatornázással, a helyi utak állapotával, a külterületi közvilágítás fejlesztésével, a járdák állapotával, a bekötő úti körforgalom tisztán tartásával, az autópálya felüljárón kialakítani kívánt kerékpárúttal kapcsolatosan tett fel kérdéseket. Elhangzott még kérdés a helyi civil szervezetek támogatásáról, illetve az egyik lakos kérte a házaló árusok kitiltását Domaszék területéről. A feltett kérdésekre megnyugtató választ tudtak adni a vezetők, meghívott vendégek. Végezetül Kispéter Géza polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és a hivatal feladata a működés biztosítása, a talpon maradás, a megnyert pályázatok lebonyolítása. Köszönetet mondott B. Nagy László országgyűlési képviselőnek és Magyar Annának a megyei közgyűlés alelnökének a segítségükért, az önkormányzati pályázatok támogatásáért, továbbá a jelenlévő szakterületek képviselőinek a segítő közreműködéséért, a polgármester hivatal munkatársai és a képviselő-testületnek az elvégzett munkájáért és a tisztelt lakosok együttműködéséért, amely segített, hogy az elmúlt év megpróbáltatásai megoldódjanak.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla és Tombácz Zoltán