domaeszek_kepeslap_2005.jpg

A Képviselő-testület március 13-án rendkívüli testületi ülést tartott és az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1.) Iskolabusz további működéséről szóló döntés
2.) Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló szándéknyilatkozat
3.) Egyebek
Zárt ülés keretében:
4.) Döntési javaslat
5.) Domaszéki Teleház bérbeadásával kapcsolatos döntés
Az első napirendi pont keretében döntöttek, hogy egy megállapodást kötnek a Klebelsberg Intézményfenntartó központtal, az iskolabusz állammal közösen történő működtetése érdekében.
A második napirendi pont keretében egy szándéknyilatkozatot fogadott el a testület a Domaszék-Röszke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről. A domaszéki óvoda és a könyvtár (előre láthatólag) 2013. szeptember 1-től visszakerülnek helyi önkormányzati fenntartásba.

Zárt ülés keretében kettő döntés született.
2013. március 28-án soros képviselő-testületi ülés volt az alábbi napirendi pontokkal:
1.) Tájékoztató a Domaszék-Röszke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a működéséről
2.) Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató
3.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló Domaszék vonatkozásában
4.) Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló
5.) Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása
6.) Döntési javaslatok
7.) Polgármesteri jelentés
A döntési javaslatok között a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumába új elnököt választottak (Szűcs Imréné). A Közalapítvány alapító okiratának a módosítását is jóváhagyták. A Domaszéki Polgárőr Egyesület és a Domaszéki Sportkör 2012. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadását újra elnapolták a következő soros ülésig. A Domatisz Nonprofit Kft. előző ülés óta történt munkájáról szóló beszámolóját elfogadta a testület.
A többi napirendi pont esetében az írásos előterjesztéseket és szóbeli kiegészítéseket elfogadták.
A következő soros ülés 2013. április 25-én 14 órakor lesz a hivatal tanácskozó termében (A napirendi pontok és a testület éves munkaterve a www.domaszek.hu honlapon olvasható.).

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő