legifoto.jpg
239/2001. (VI. 18:) Kt.

 Laczkó Ferenc

   
   

1942. január 1-jén Csengelén született. Teológiai tanulmányait Szegeden folytatta, 1966. április 11-én szentelték pappá.
1966-68-ig Kunágotán dolgozott, mint segédlelkész. 1968-ban Tótkomlósra, 1968-72-ig Apátfalvára, 1972-73-ig Mezőkovácsházára, 1973-74-ig Kisteleken dolgozott. Mint lelkész 1974-75-ig Sarkadkeresztúron dolgozott.
Plébánosként 1975- 77-ig Újírázon, 1977-82-ig Dombegyházán és 1982 - 99-ig Domaszéken tevékenykedett. Jelenleg Kisteleken dolgozik, ahol több községet is ellát. Laczkó Ferenc részére 2000-től pápai plerátusi címet adományoztak.
Domaszék Község Önkormányzata Domaszék fejlődéséért tett fáradhatatlan munkája elismeréséül választotta díszpolgárrá. Érdemei között szerepel az egyházi élet felvirágoztatása, a fiatalság kulturális és szabadidős programjainak megszervezése, a domaszéki lakosság érdekeinek képviselete. Többek között említésre méltó a Szent Kereszt templom megépítésének megszervezése és felépíttetése. 1988. szeptember 11-én szentelték fel és adták át a domaszéki lakosság részére a domaszéki Szent Kereszt templomot. Ritka volt abban az időben a templomépítés, sem a történelem, sem a gazdasági helyzet nem kedvezett a nagyszabású munkának. Varga Ferenc volt plébános 2 telket kapott a faluban azzal a szándékkal, hogy azon épüljön meg az új templom. Ő nem érhette meg, de utóda Lackó Ferenc v. plébános tudta megvalósítani a domaszékiek álmát. A templom 1985-től 1988-ig épül jórészt magánerőből, közadakozásból. A domaszéki emberek közadakozása 4 millió, a Püspökség 2 millió, külföldi segélyszervezettek 2 millió, társadalmi munka a domaszéki lakosság részéről kb. 5 mFt értéket képviselt.
Köszönjük a Domaszékért tett áldozatos munkáját és kívánunk a továbbiakban erőt, egészséget és kitartást.