kozadat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Fenti törvény rendelkezései alapján ezen pontban megtalálhatja Domaszék Nagyközségi Önkormányzat közérdekű adatait.

 Domaszék Nagyközségi Önkormányzat közérdekű adatait 

 Hírdetmények - Közérdekű közlemények