A projekt által megfogalmazott alapvető célok:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt során számos képzés, előadás, a közösség fejlesztését és helyben tartását célzó program valósul meg, melyről a Domaszéki Hírmodó hasábjairól értesülhet a tisztelt lakosság.

BŐVEBBEN  https://efop153-2017-39.domaszek.hu///  >>>

A projekt által megfogalmazott alapvető célok:

A projekt konzorciumban valósul meg Mórahalom Városi Önkormányzat vezetésével, 7 település együttműködésével.

A konstrukció legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

BŐVEBBEN  https://efop392-2017-6.domaszek.hu/  >>>

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00030
Kedvezményezett: Domaszék Községi Önkormányzat

Pályázatunk benyújtásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat csökkentse az épületeinek fenntartási költségeit. Miután megvizsgáltuk az elérhető és számunkra minden szempontból kivitelezhető fejlesztési lehetőségeket mind műszaki, energetikai, mind gazdasági szempontból, a Domaszéki Sportcsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése mellett döntöttünk. A projekt keretében megvalósul az épület homlokzati hőszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje, valamint info-kommunikációs akadálymentesítése és akadálymentes mellékhelyiség kialakítása.

BŐVEBBEN  https://sportcsarnok.energetika.domaszek.hu/  >>>

20180130 092436 1

A Földművelésügyi Minisztérium által nyújtott 10.000.000 forintos támogatás segítségével a külterületen nyílt lehetőségünk útjavításra a Szegfű úton. A fejlesztés keretén belül ennek az 1,2 km hosszúságú útnak a 700 méteres szakaszát erősítettük meg. Sajnos a pályázati forrás korlátozott kerete miatt nem volt lehetőségünk a teljes szakasz javítására, ez azonban későbbi terveink között szerepel. A 1449. hrsz-ú saját tulajdonú zártkerti ingatlanunk évek óta parlagon hevert, hasznosítására eddig nem volt jelentkező és az önkormányzat is csak az alapvető gazmentesítést végezte el rajta. Önkéntesek bevonásával elültettünk 50 tájfajta facsemetét. 10 fajtát választottunk ki alma, körte, birs gyümölcsökből, minden fajtából 5-5 csemetét ültettünk el. A tapasztalt gazdák és a szakértők iránymutatása alapján elvégeztük a szükséges növényvédelmi munkákat, ügyelve a lehetőség szerinti szermentes gazdálkodási elv betartására. Bízunk abban, hogy a lakossággal közösen termelt gyümölcsök zamatát többek között gyermekeink is élvezhetik majd.

TÁJÉKOZTATÓ

napelemDomaszék Községi Önkormányzat 2015 januárjában 48,11 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív
  Program keretén belül meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című kiírásra benyújtott pályázattal az Európai Unió támogatásával. A közel 50 millió forint összköltségvetésű beruházás által 4 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre. Domaszék Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív  támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015. május 11-én lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0093 azonosító  számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Domaszék településen”.